Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Senat przyjął nasze poprawki dot. podwyżek od stycznia

12 lutego 2020

Senat przyjął nasze poprawki dot. podwyżek od stycznia

W ubiegłym tygodniu Senat przyjął nasze poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej. Teraz zaapelujemy do posłów wszystkich opcji o ich nieodrzucanie. Proponujemy m.in. aby tegoroczne podwyżki płac były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Wszystkie poprawki zgłoszone przez ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej zostały przez Senat przyjęte większością głosów, w tym poprawka dotycząca podwyżki płac w oświacie – od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. – 52 senatorów opowiedziało się za tym, by wyrównać wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 roku.

– Czyli gdyby rząd wprowadził podwyżkę o 6 proc. od września, to nastąpiłoby to z wyrównaniem od początku roku – wyjaśnia Głosowi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Pozostałe poprawki ZNP przyjęte przez Senat dotyczą wysokości środków przeznaczonych na fundusz nagród i fundusz świadczeń socjalnych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rządowy projekt ustawy „okołobudżetowej” przyjęty przez Sejm 23 stycznia br., obniżył środki dotyczące finansowania z budżetu państwa świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy, jak również pragmatyki nauczycielskiej.

ZNP oraz OPZZ na posiedzeniu senackiej komisji finansów i budżetu negatywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowały stosowne poprawki.

Ustawa wróci teraz do Sejmu i to posłowie zdecydują o ostatecznym kształcie budżetu na oświatę. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 12 i 13 lutego 2020 r. Jutro zaapelujemy do posłów o ich nieodrzucanie.