Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Sosnowcu

14 stycznia 2013

ADRES SEKCJI: Sosnowiec 41-200, ul. Legionów 9

PRZEWODNICZĄCA SEKJI: Joanna Kwiecińska

WICEPRZEWODNICZĄCE : Anna Madeksza, Małgorzata Kubicka

SEKRETARZ: Urszula Gbyl

 

LICZBA CZŁONKÓW: około 45

DANE DO KONTAKTU: [email protected], tel. szkolny : (32) 2639413 tel. komórkowy: 697-279-967
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa nr 25 , Sosnowiec 41-218 ,ul. Klonowa 12

 

Działalność Sekcji w latach ubiegłych –ważniejsze wydarzenia

 

Głównym zadaniem Sekcji było i jest promowanie i wspieranie działalności bibliotek szkolnych oraz integrowanie środowiska nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy regionu, a także propagowanie czytelnictwa. Wytyczone cele i zadania realizowano poprzez stosowanie różnorodnych form pracy Sekcji, do których należały przede wszystkim spotkania bibliotekarzy szkolnych, szkolenia, konferencje, zajęcia warsztatowe, organizowanie i uczestniczenie w konkursach czytelniczych miejskich, regionalnych i wojewódzkich.

 

Sosnowiecka Sekcja Bibliotekarska współpracuje z Sekcją Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarską Okręgu Śląskiego ZNP oraz Sekcją Bibliotekarską Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, w Tychach i Będzinie. W ramach tej współpracy członkowie Sekcji mieli możliwość uczestniczenia· w konferencjach i II, III, IV, V i VI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO, których głównym celem było promowanie działalności bibliotek, zwrócenie uwagi na ich istotne funkcje, aktualne problemy· i ich dalsze perspektywy, a ponadto stworzenie warunków do· wymiany doświadczeń zawodowych oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Członkowie naszej Sekcji przygotowywali uczniów sosnowieckich szkół do udziału w III Wojewódzkim Konkursie z Edukacji Czytelniczej i Medialnej, którego organizatorem była Sekcja Tyska. Natomiast I i IV edycja tego konkursu odbyła się· w Sosnowcu.

 

Ważnym wydarzeniem w życiu Sekcji było zorganizowanie i przeprowadzenie pod patronatem Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, we współpracy Sekcji Zarządu Oddziału ZNP w Będzinie na etapie miejskim i wojewódzkimkonkursu Małych Form Teatralnych. Konkurs ten cieszył się wielkim zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i widzów, tym bardziej ze miał on swój finał w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

 

Realizując zadania związane z podnoszeniem poziomu kultury czytelniczej i promując prace naszych placówek na terenie miasta przeprowadzono wiele konkursów miejskich i regionalnych m.in. odbywające się cyklicznie co roku: Międzyszkolne Konkursy Recytatorskie, konkurs na multimedialną prezentację „Twórca i jego dzieło”, Regionalne Turnieje Scrabble.

Organizowano cykliczne imprezy czytelnicze: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek. Ponadto przez cały rok w wielu sosnowieckich szkołach przeprowadzono akcje czytelnicze i spotkania autorskie w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” i programu CZYTAJĄCA SZKOŁA

 

Członkowie sosnowieckiej Sekcji co roku wraz z uczniami biorą udział w spotkaniach autorskichorganizowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną z okazji Sosnowieckich Dni Literatury i Spotkań z Pisarzami Zagłębiowskimi.

 

Rok rocznie organizowano· konferencje wyjazdowe na Targi Książki do Krakowa dla Sekcji z Sosnowca i Będzina.

W 2008 nasza Sekcja była organizatorem konferencji ,,WIZERUNEK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DZIŚ I JUTRO”.Głównym jej zadaniem było promowanie działalności bibliotek szkolnych i Sekcji Bibliotekarskich. Ukazanie roli, zadań i istotnych funkcji współczesnej biblioteki szkolnej w społeczeństwie informacyjnym oraz jej dalszy rozwój, a także przedstawienie problemów· z jakimi borykają się od lat bibliotekarze bibliotek szkolnych.

 

Plan pracy Sekcji Bibliotekarskiej Zarządu Oddziału· ZNP w Sosnowcu na 2010/2011 rok

 

  Lp.                  tematyka        odpowiedzialny          termin          uwagi
  1. Organizowanie zebrań Sekcji :

– omawianie bieżących spraw związanych z działalnością Sekcji oraz podsumowujących jej prace w danym roku.

      J. Kwiecińska wg . potrzeb  
  2. Organizowanie spotkań, konferencji i wycieczek :

 

a)     Konferencja miejska „ Biblioteka

w twojej szkole jako środowisko edukacyjne,”

 

b)     konferencja wyjazdowa na Targi   książki do Krakowa,

 

c)  spotkanie świąteczno- szkoleniowe,

Temat szkolenia: Projekty edukacyjne –                 

                    współpraca  z nauczycielami przedmiotów

                przy ich tworzeniu i realizacji.

 

d)    wycieczka szkoleniowa

(miejsce i termin do uzgodnienia)

e)     konferencja miejska

„ Z biblioteka szkolną w świat wartości

 

J. Kwiecińska

FBP w Sosnowcu

 

J. Kwiecińska

 

M. Kubicka

J. Kwiecińska

 

J. Kwiecińska, L. Staszak

J. Krupa, E. Władyka

 

4 Listopada 2010

 

 

 

5 Listopada 2010

 

 

16 Grudzień 2010

Kwiecień 2011

 

 

7 Kwietnia 2011

 

 

 

 

 

zespół organizacyjny

konferencji:

A. Madeksza, U. Gbyl

E. Michalska,              M. Kubicka

  3.

 

Organizowanie konkursów wojewódzkich

 

A.      A.  Madeksza

J. Kwiecińska

M. Kubicka

wg . potrzeb

 

 
  4. Organizowanie konkursów miejskich

 

Członkowie Sekcji

J. Kwiecińska

 

wg . potrzeb  
5.

 

Promowanie kultury czytelniczej poprzez organizowanie przez członków Sekcji międzyszkolnych i regionalnych konkursów                 i imprez czytelniczych.  

Członkowie Sekcji

 

wg .harmonogramu

 

Cały rok

 
6. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Członkowie Sekcji Październik 2010 25Listopada 2010

Kwiecień 2011

 
  7. Informowanie bibliotekarzy o zaplanowanych i zorganizowanych przez Sekcję warsztatach i konferencjach szkoleniowych

 

-,,Wykorzystanie arkusza  kalkulacyjnego w pracy nauczyciela bibliotekarza”.

–  „Wykorzystanie metody Web Questu w pracy biblioteki szkolnej”

 

– inne propozycje

J. Kwiecińska

 

A. Madeksza

 

Członkowie Sekcji

wg . Potrzeb

1 Grudnia 2010

wg . potrzeb

 
  8.  Współpraca z Biblioteką Miejską poprzez:

 

 

a) korzystanie z propozycji edukacyjnych i regionalnych MBP w Sosnowcu,

 

c)  wspólne konkursy, imprezy mające na celu propagowanie czytelnictwa   wśród uczniów,

d) VII Spotkania z Pisarzami       Zagłębiowskimi,

e)

Sosnowi         e)Sosnowieckie Dni Literatury

 

 

 

Członkowie Sekcji

 

 

 

 

Członkowie Sekcji

 

 

Członkowie Sekcji

 

Członkowie Sekcji

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

wg . potrzeb

 

 

Październik 2010

 

 

Maj/Czerwiec 2011

 
  9.

 

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną

–  korzystanie z ofert i propozycji FBP

–  szkolenia, spotkania, konkursy

 

 

Członkowie Sekcji

 

 

wg . potrzeb

 
    10.

 

 

 

 

Współpraca z Fundacją ABC XXI „ Cała Polska Czyta Dzieciom”

–  uczestnictwo w konkursach i akcjach oraz warsztatach organizowanych przez Fundacje

 

 

 

Członkowie Sekcji

 

 

wg . potrzeb

 
11. Udział w spotkaniach Sekcji w Katowicach

 

J. Kwiecińska, L. Staszak

 

wg . potrzeb  
12. Współpraca z innymi Sekcjami Okręgu Śląskiego ZNP J. Kwiecińska

Członkowie Sekcji

 

wg . potrzeb