Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Chorzowie

Zarząd Oddziału ZNP w Chorzowie powołał do istnienia w lutym 2013r. Sekcję Bibliotekarską w wyniku sprzeciwu nauczycieli wobec chęci likwidowania szkolnych bibliotek. W skład sekcji wchodzą nauczyciele bibliotekarze z różnych typów szkół, tj.: podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i branżowych oraz szkoły muzycznej. Podczas spotkań omawiane są corocznie działania organizacyjne sekcji i układany jest ramowy plan pracy Sekcji. Spotkania mają charakter doskonalący i warsztatowy.  Głównym jej zadaniem jest integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy oraz wspieranie ich w działalności zawodowej.

Pierwsza kadencja działalności Zarządu Sekcji w składzie Danuta Jeziorowska (Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące) – przewodnicząca, Beata Szymura (Szkoła Podstawowa nr 5 ) – wiceprzewodnicząca, upłynęła w marcu 2019 r.
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrany został kolejny Zarząd Sekcji na kadencję 2019 – 2024 w składzie: Danuta Jeziorowska – przewodnicząca; Beata Szymura – wiceprzewodnicząca; Marek Gawlik sekretarz; – Zofia Cofałka członek.

Opiekunem Sekcji z ramienia Zarządu Oddziału jest pani Ewa Niedbała prezes Oddziału ZNP w Chorzowie.

Obecna liczba współpracujących Sekcją nauczycieli to ok. 15 osób.

Spotkania Sekcji odbywają się średnio co ok. 2-3 miesiące.
W spotkaniach Sekcji mogą uczestniczyć nie tylko członkowie ZNP.
Wszystkich zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy zapraszamy do współpracy.

Działania Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Oddziału ZNP w Chorzowie kliknij-w-banner

 


Kontakt:
Adres Sekcji:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Chorzowie
ul. Mielęckiego 44
41 – 500 Chorzów
tel./fax.  32 247 77 09
http://www.znpchorzow.pl/
e-mail:  znp.chorzow@interia.pl.

Danuta Jeziorowska – przewodnicząca Sekcji

Multimedialne Centrum Informacyjne Biblioteka

Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego

im.Juliusza Słowackiego w Chorzowie
ul. Dąbrowskiego 36, tel. 032/241 17 12
e-mail: biblioteka.danka@op.pl