Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Będzinie

14 stycznia 2013

Adres: ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin, tel/fax: 32-267 39 32, e-mail: [email protected]

Przewodnicząca sekcji: Sydonia Sitko, e-mail: [email protected]  tel. 607·828 306

Sekcja liczy 14 członków w tym 8 osób należy do ZNP
Działania Sekcji:
·        Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego członków sekcji.

 

·        Wspieranie nauczycieli w trakcie awansu na poszczególne stopnie.

Ø  Wynikiem tych działań było współorganizowanie cyklu szkoleń i zajęć warsztatowych pt. ”Awans zawodowy nauczyciela-bibliotekarza”

Ø Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli bibliotekarzy „Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint”.

 

·        Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów zawodowych członków Sekcji. W szczególności dotyczyło to sytuacji, w której bibliotekarz nie mógł wykonywać swoich podstawowych obowiązków, gdyż w tym czasie musiał prowadzić zajęcia w ramach godzin doraźnych zastępstw.

 

·        Organizowanie spotkań integrujących środowisko bibliotekarzy oraz promowanie bibliotek
·        Propagowanie czytelnictwa poprzez organizowanie, co roku konkursów czytelniczych – etapy szkolne, miejskie i wojewódzkie.

·        Imprezy zorganizowane przez Sekcję w Będzinie we współpracy z Sekcją Bibliotekarską w Sosnowcu:

 

Ø  III Edycja miejskiego etapu Wojewódzkiego Konkursu „Edukacja Czytelnicza i Medialna 15 marca 2007 r. z udziałem władz miejskich i oświatowych.

 

Ø  Miejski etap Wojewódzkiego Konkursu „Małe Formy Teatralne” – 29 marca 2007 r.

 

Ø  Wojewódzki finał konkursu „Małe Formy Teatralne” – 26 kwietnia 2007 r. z udziałem wojewódzkich i miejskich władz oświatowych i związkowych.

Możemy pochwalić się takimi sukcesami:

 

W Wojewódzkim Konkursie Bibliotekarskim „Edukacja czytelnicza i medialna”:

 

Ø   I miejsce na szczeblu wojewódzkim zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Będzinie – młodzież przygotowała Kol. Iwona Filus – rok szk. 2007- 2008

Ø  I miejsce również na szczeblu wojewódzkim zdobyło Gimnazjum Nr 1 w Będzinie – młodzież przygotowała Kol. Agata Włodarz – rok szk. 2009 – 2010.
·        Uczestniczyliśmy również w tworzeniu aktów prawnych dotyczących nauczycieli bibliotekarzy. Wyrazem tego jest nasza obecność przy uzgadnianiu regulaminów wynagradzania nauczycieli tworzonych przez organy prowadzące.

·        W ramach współpracy z sekcjami z innych Oddziałów na uwagę zasługuje:

Ø  Organizowanie, wspólnie z Sekcją w Sosnowcu cyklicznych – corocznych wyjazdów na Targi Książki do Krakowa i branie udziału w spektaklach teatralnych.

 

W informacji przedstawiono najważniejsze działania przewodniczącej Sekcji.

 


 

PLAN PRACY
Sekcji Bibliotekarskiej w Będzinie na 2011 rok.

 

  1. Współpraca sekcji z nauczycielami – bibliotekarzami:
  1. Propagowanie czytelnictwa:

– etap szkolny odbędzie się 12 listopada 2010 roku,

– etap miejski /rejonowy konkursu odbędzie się 10 lutego 2011 roku,

– etap wojewódzki – uroczysty finał z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w kwietniu 2011 roku. O terminie finału uczestnicy zostaną poinformowani.

  1. Zorganizowanie wyjazdu na Targi Książki w Krakowie, w programie udział w spektaklu teatralnym.
  2. Włączenie się sekcji bibliotekarskiej w organizację obchodów 105-Lecia Oddziału ZNP w Będzinie.