Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sejm: Zespół ds. Edukacji Przyszłości z udziałem przedstawicielki ZNP

18 maja 2023

17 maja br. w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Przyszłości. Przedmiotem spotkania były przedszkola w polskim systemie oświaty.

ZNP reprezentowała Elżbieta Markowska, członkini Komisji Ochrony Pracy ZG ZNP, prezes Okręgu Pomorskiego ZNP.

Wśród zaproszonych gości były  przedstawicielki i przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń, kadra kierownicza przedszkoli i szkół podstawowych oraz wykładowczynie uczelni wyższych.

Przedstawicielka ZNP podniosła kwestie dotyczące m. in.:

Krytycznie odniosła się do rozwiązań – zaproponowanych przez stowarzyszenia – ułatwiających proces przekształcania placówek publicznych w niepubliczne  (ZNP zdecydowanie opowiedział się za prowadzeniem przedszkoli publicznych przez samorząd jako zadania własnego, podkreślając, że alternatywne formy edukacji przedszkolnej w założeniach ustawodawcy są uzupełnieniem oferty edukacyjnej – prawo wyboru rodziców).