Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sejm: Wraca lex Czarnek

26 października 2022

Nowelizacja została zgłoszona w ostatni czwartek jako projekt poselski, czyli bez konsultacji, a już we wtorek 25 bm. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zaplanowano jego pierwsze czytanie.

Posiedzenie sejmowej komisji edukacji zaplanowano we wtorek na godzinę 18.00. Ze strony ZNP w posiedzeniu komisji weźmie udział wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

 

„Ustawa Lex Czarnek 2.0 wprowadza do edukacji kontrolę, uderza w autonomię szkół i nauczycieli, a także w istocie odbiera decyzyjność rodzicom – podkreśla organizacja. I przypomina, że przyjęcie przez Sejm lex Czarnek to:

>> Cenzura i blokada organizacji społecznych współpracujących ze szkołami. O tym, jakie organizacje będą mogły współpracować ze szkołą, będzie decydować kurator, nie rodzic.

>> Pozorne zwiększenie roli rad rodziców – w rzeczywistości wydłużenie procedur, na końcu których i tak kurator będzie mógł wyrzucić do kosza decyzję rodziców.

>> Wykluczenie nauczycieli z procesu decydowania o zajęciach prowadzonych przez organizacje społeczne – w ustawie nie ma miejsca na inicjowanie działań przez nauczycieli, którzy najlepiej mogą rozpoznać potrzeby edukacyjne powierzonych ich opiece uczniów.

>> Radykalne obniżenie jakości edukacji w szkołach publicznych poprzez ograniczenie oferty edukacyjnej realizowanej przez organizacje społeczne.

>> Zamach na edukację domową – zapisy, które uniemożliwią wielu tysiącom dzieci kontynuowanie nauki w dotychczasowej formie poza edukacja publiczną – wymuszona rejonizacja, 21-dniowe okienko czasowe na przechodzenie na edukację domową.

Poselski projekt ustawy w przeciwieństwie do rządowego nie ma obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych. Dlatego w Sejmie Lewica wraz z opozycją i środowiskami oświatowymi organizują wysłuchanie społeczne ustawy Lex Czarnek 2.0.

Wysłuchanie społeczne rozpocznie się w środę 26 października o g. 8.00 w Sejmie w formule hybrydowej.

Wysłuchaniu tym ze strony ZNP głos w Sejmie zabiorą Urszula Woźniak (ZNP Warszawa) i Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP.

Źródło: Głos Nauczycielski

Już 25 października (wtorek) pierwsze czytanie lex Czarnek 2.0. Wolna Szkoła zapowiada protest przed Sejmem – Głos Nauczycielski (glos.pl)