Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Reprezentacja Okręgu w władzach centralnych ZNP

kadencja 2019-2024

Prezydium ZG ZNP

 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Zbigniew Dworecki

Główna Komisja Rewizyjna

 • Aleksander Bogusławski (z ramienia KSPAiO) członek Prezydium
 • Stanisława Szczotka członek Prezydium 
 • Maria Kuncewicz (z ramienia KSEiR)

Krajowa Sekcja Pracownikow Administracji i Obsługi

 • Grażyna Bąba – członek Prezydium i Zarządu

Zarząd Główny ZNP

 • Zbigniew Dworecki
 • Izabela Faksa
 • Gabriela Herzyk
 • Edyta Książek
 • Małgorzata Popińska
 • Jadwiga Aleksandra Rezler
 • Leszek Tyrna
 • Ilona Witala-Sługa
 • Aneta Mastalerz

Krajowa Sekcja Emerytów i Rencistów

 • Zbigniew Dworecki – przewodniczący KSEiR

Centralny Klub Młodego Nauczyciela

 • Mirosław Kozik – członek CKMN
 • Iga Patrzykowska – członek CKMN