Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

REFERENDUM SZKOLNE

20 kwiecień 2017

7f7ba7d09bf2f280a72401a719af595a

Złożyliśmy ponad 910 tys. podpisów w Sejmie! Dziękujemy!

W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. pełnomocnik Komitetu Referendalnego Sławomir Broniarz oraz zastępca pełnomocnika Dorota Łoboda wraz z przedstawicielami Komitetu Referendalnego złożyli w Sejmie podpisy obywateli popierających wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty, ponieważ jest to kwestia o najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek.

Pytanie referendalne, pod którym komitet zbierał podpisy, brzmi: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?”.

– W bardzo krótkim czasie w ciągu dwóch zimowych miesięcy zebraliśmy ponad 900 tysięcy podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum szkolnego – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

W styczniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego zainicjował obywatelski ruch na rzecz przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli ws. reformy systemu oświaty.

31 stycznia br. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny w składzie: ZNP, Rodzice przeciwko reformie edukacji,  koalicja „Nie dla chaosu w szkole”, PO, Nowoczesna, Razem, PSL, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo
Oświatowe, Kongres Kobiet, OPZZ, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców, Inicjatywa Polska.

Od 1 lutego br. trwała zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. W zbiórkę zaangażowali się przedstawiciele ZNP, ugrupowań parlamentarnych i pozaparlamentarnych, stowarzyszeń rodziców, organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych i innych podmiotów – krytycznie oceniających reformę oświaty.

20.04.2017– Dziękujemy za zaangażowanie! Dziękujemy osobom, które – nie tracąc nadziei na lepszą edukację – złożyły swój podpis pod wnioskiem o referendum. Dziękuję wszystkim, którzy organizowali zbiórki podpisów – dodał szef ZNP.

– To jest obywatelska inicjatywa – mówiła Dorota Łoboda z ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji”.

GALERIA ZDJĘĆ