Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Rada Dialogu Społecznego o edukacji

28 stycznia 2021

Rada Dialogu Społecznego o edukacji

28 stycznia o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w formie wideokonferencji. Jednym z tematów Rady jest „Informacja Ministra Edukacji i Nauki nt. planów resortu na rok 2021”. W ramach tego punktu prezes ZNP Sławomir Broniarz zapyta ministra edukacji m.in. o zdalne nauczanie i powrót do szkół, bezpieczeństwo nauczycieli i pracowników oświaty ( m.in. o testy i terminy szczepień), o zapowiadane zmiany podstawy programowej, wzrost wynagrodzeń, status zawodowy nauczycieli, możliwość przejścia na nauczanie hybrydowe (wspólny wniosek ZNP i OSKKO), sytuację nauczycieli i pracowników przedszkoli, plany resortu dotyczące reformy edukacji włączającej oraz odniesie się do bieżącej sytuacji w oświacie.