Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Protest włoski

15 października 2019

Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in. (jest to katalog otwarty):

Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają, a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Zadania obowiązkowe

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty. W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Prezesi Okręgów i Oddziałów ZNP otrzymali informacje dotyczące obowiązków nauczycieli:

– wersję skróconą (informacja o proteście włoskim, czynności nieobowiązkowe i obowiązki nauczycieli), wersja ta zostanie opublikowana w tym tygodniu w Głosie Nauczycielskim nr 41,

– wersję rozbudowaną, w której szczegółowo są wymienione i opisane obowiązki nauczycieli.