Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Program Akademii SIP 2013

30 stycznia 2013

 

PROGRAM AKADEMII SIP 2013

      I.    30.01.2013  

 

09.00 – 09.30 Inauguracja
09.30 – 09.40 Przerwa
09.40 – 11.10 Podstawowe formy zatrudnienia pracowników. Wykładowca: Michał Olesiak
11.10 – 11.25 Przerwa
11.25 – 13:00 Współpraca SIP ze związkami zawodowymi. Organy nadzoru nad warunkami pracy. Wykładowca: Jerzy Hamróz
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice 

  II.    14.02.2013

 

 09.00 – 10.30 Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność SIP. Wykładowca: Renata Pięta 
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Systemy czasu pracy i zasady ich funkcjonowania w oświacie. Wykładowca: Michał Podsiedlik
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Systemy czasu pracy i zasady ich funkcjonowania w oświacie – przykłady. Wykładowca: Michał Podsiedlik
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice 

 III.    28.02.2013

 

09.00 – 10.30 Uprawnienia  pracowników w czasie choroby i macierzyństwa. Ochrona pracy kobiet. Wykładowca: Grzegorz Bilski 
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Źródła prawa pracy. Układy zbiorowe i regulaminy wynagradzania. Wykładowca: Anna Łyp
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Podstawowe obowiązki pracodawcy. Przygotowanie do pracy, badania profilaktyczne i szkolenia BHP. Wykładowca: Michał Olesiak
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice

 IV.    14.03.2013

 

09.00 – 10.30 Identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wykładowca: Zbigniew Latacz 
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wykładowca: Zbigniew Latacz
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Identyfikacja zagrożeń w zakładzie pracy. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – kazusy. Wykładowca: Zbigniew Latacz
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice 

  V.    17.04.2013

 

09.00 – 10.30 Postępowanie powypadkowe. Wykładowca: Jacek Dyszy 
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Postępowanie powypadkowe – przykłady. Wykładowca: Jacek Dyszy
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Postępowanie powypadkowe – przykłady. Wykładowca: Jacek Dyszy
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice

 VI.    16.05.2013

 

09.00 – 10.30 Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno – sanitarnych Wykładowca: Andrzej Herko 
10.30 – 10.45 Przerwa
10.45 – 12.15 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Wykładowca: Andrzej Herko
12.15 – 12.30 Przerwa
12.30 – 13.30 Wymagania i normy dotyczące maszyn i urządzeń w placówkach oświatowych. Wykładowca: Andrzej Herko
Miejsce: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Śląskiego. Starowiejska 11, Katowice 

 VII.    13.06.2013

 

09.00 – 09.45  Ustawa o systemie oświaty. Zmiany w karcie nauczyciela w 2013 r. Wykładowca: Michał Olesiak 
09.45 – 09.55   Przerwa
09.55 – 10.40 Mobbing, dyskryminacja i stres w miejscu pracy. Wykładowca: Michał Olesiak 
10.40 – 10.50 Przerwa
10.50 – 11.10 Test wiedzy
11.10 – 11.40 Przerwa
11.45 Uroczyste rozdanie dyplomów
Miejsce: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Graniczna 29, Katowice