Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Posiedzenie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty

29 sierpnia 2019

Po dłuższej przerwie w Centrum Partnerstwa Społecznego  Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W spotkaniu, poza przedstawicielami Reprezentatywnych Związków Zawodowych (tj. ZNP, Solidarności i Forum), wzięli udział przedstawiciele MEN z ministrem Piontkowskim oraz samorządowcy.

ZNP zaproponował, aby spotkanie dotyczyło:

  1. Informacji o zabezpieczeniu w pełnej wysokości środków finansowych na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. (bez nowelizacji budżetu, a także kwoty bazowej jest to niemożliwe). MEN znalazło ok. 1 mld zł., co w praktyce oznacza niedoszacowanie środków na wzrost wynagrodzeń na przeszło 300 mln zł, brak jakichkolwiek środków na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, a także poważne problemy finansowe organów prowadzących szkoły po 1 stycznia na 2020 roku.
  2. Uregulowania kwestii dodatku funkcyjnego dla nauczycieli przedszkoli.
  3. Wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli w 2020 roku.
  4. Pogłębiającego się problemu biurokracji w szkołach.

Jednocześnie przedstawiciele ZNP krytycznie odnieśli się do propozycji Ministra, aby wznowić prace nad modyfikacją systemu wynagradzania uzasadniając to faktem, iż od października 2016 roku trwają prace w tym zakresie, prace, które nie posunęły się nawet o krok. Naszym zdaniem  nie warto podejmować tematu przed wyborami – tym bardziej,  iż Związek od wielu lat mówi i pisze o konieczności zmiany systemu – w tym o wzroście wynagrodzenia zasadniczego.

Minister odnosząc się do tematów zaproponowanych przez ZNP, wyjaśnił:

 

Ustalenia:

  1. Wkrótce zostanie powołana grupa robocza ds. ograniczenia biurokracji w szkole.
  2. Po wyborach parlamentarnych zostaną wznowione prace dotyczące systemu wynagradzania