Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

PISA 2018: Wielki sukces gimnazjalistów!

3 grudnia 2019

PISA 2018: Wielki sukces gimnazjalistów!

BRAWO polscy uczniowie i nauczyciele!
Nasi gimnazjaliści osiągnęli wyniki powyżej średniej OECD!
#PISA2018 to wielki sukces polskich gimnazjów! Gratulacje!

Jak wynika z badania PISA, polskie gimnazja należały do najlepszych szkół w Europie i na świecie. Przedostatni rocznik gimnazjalistów wystawił tym szkołom świadectwo z czerwonym paskiem. Uczniowie osiągnęli świetne wyniki z czytania i interpretacji, matematyki oraz nauk przyrodniczych.
PISA (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to badanie realizowane co trzy lata przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i dotyczy trzech dziedzin, w których sprawdza się umiejętności piętnastolatków – matematyce, czytaniu i interpretacji oraz rozumowaniu w naukach przyrodniczych. W najnowszym, zrealizowanym w 2018 r. badaniu wzięło udział ponad 600 tys. uczniów z aż 79 krajów. Polskę reprezentowało 5653 uczniów z 227 szkół (gimnazjów). Wyniki badania PISA opisuje Głos Nauczycielski:

Wyniki polskich uczniów imponują – należą do najlepszych w Europie i na świecie.
Z czytania i interpretacji uzyskali oni 512 punktów. To 6 punktów więcej niż w badaniu PISA z 2015 r. i aż 25 pkt. więcej niż wynosi średnia krajów OECD. W Europie lepszy wynik zrobili jedynie uczniowie z Estonii – 523 punkty, Finlandii – 520 pkt. i Irlandii – 518 pkt. W rankingu światowym Polskę przegoniły tylko wybrane regiony Chin (555 punktów), Singapur (549 pkt.), Makao (525 pkt.) i Hongkong (524 pkt.), a także Kanada (520 pkt.) i Korea Południowa (514 pkt.).
W czytaniu i interpretacji tekstu polscy uczniowie zajęli więc czwarte miejsce w Europie!
W matematyce polscy gimnazjaliści rozbili bank – zdobyli 516 punków, czyli aż 11 pkt. więcej niż w badaniu z 2015 r. i 27 pkt. więcej niż wynosi średnia OECD. W Europie lepsi od naszych uczniów byli tylko ich rówieśnicy z Estonii z 523 pkt. i Holandii z 519 pkt. Trzecie miejsce na kontynencie to najlepszy wynik Polski w historii tego badania (czyli od 2000 r.)! Dość powiedzieć, że nasi gimnazjaliści wyraźnie przegonili kraj, który do tej pory był stawiany za przykład świetnego kształcenia na wysokim poziomie, czyli Finlandię (507 pkt.). W tyle pozostała też m.in. Szwajcaria (515 pkt.), Dania (509 pkt.), Słowenia (509 pkt.), Belgia (508 pkt.) oraz Szwecja (502 pkt.). Na świecie Polskę przegoniły jedynie wysoko rozwinięte regiony i państwa azjatyckie: najbogatsze kantony chińskie (591 pkt.), Singapur (569 pkt.), Makao (558 pkt.), Hongkong (551 pkt.), Tajpej (531 pkt.), a także Japonia (527 pkt.) i Korea Południowa (526 pkt.).
W naukach przyrodniczych polscy gimnazjaliści zdobyli 511 pkt. To o 10 pkt. więcej niż w badaniu z 2015 r. i o 22 pkt. więcej niż wynosi średnia OECD. W tym zestawieniu Polskę prześcignęła w Europie jedynie Estonia – 530 pkt. i Finlandia – 522 pkt. Trzecie miejsce na kontynencie to historyczny wynik polskich gimnazjalistów. Na świecie lepsze osiągnięcie zanotowały najbogatsze regiony chińskie (590 pkt.), Singapur (551 pkt.), Makao (544 pkt.), Japonia (529 pkt.), Korea Płd. (519 pkt.), Kanada (518 pkt.), Hongkong (517 pkt.) i Tajpej (516 pkt.).

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNIKÓW – NOTA