Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Zabrzu

14 stycznia 2013

Adres: ul. Brzózki 33, 41 – 800 Zabrze, tel. 271 – 11 – 63, e-mail: [email protected] Przewodnicząca Sekcji: Róża Mordyńska, e-mail: [email protected] ; tel. 690297260   PLAN  pracy  sekcji bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Zabrzu na rok 2017. Spotkania informacyjne dla nauczycieli bibliotekarzy miasta Zabrza – luty, wrzesień. Udział w warsztatach organizowanych przez WOM w Katowicach i Bibliotekę […]

Czytaj...

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Sosnowcu

14 stycznia 2013

ADRES SEKCJI: Sosnowiec 41-200, ul. Legionów 9 PRZEWODNICZĄCA SEKJI: Joanna Kwiecińska WICEPRZEWODNICZĄCE : Anna Madeksza, Małgorzata Kubicka SEKRETARZ: Urszula Gbyl   LICZBA CZŁONKÓW: około 45 DANE DO KONTAKTU: [email protected], tel. szkolny : (32) 2639413 tel. komórkowy: 697-279-967 MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa nr 25 , Sosnowiec 41-218 ,ul. Klonowa 12   Działalność Sekcji w latach ubiegłych –ważniejsze wydarzenia   Głównym zadaniem Sekcji było i […]

Czytaj...

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Tychach

14 stycznia 2013

Plan pracy Sekcji Bibliotekarskiej działającej przy Oddziale ZNP w Tychach 2011 Lp. tematyka odpowiedzialny termin uwagi 1. Organizowanie spotkań członków sekcji  w siedzibie ZNP w Tychach (udział Prezesa Oddziału ZNP wg. możliwości)   Przewodnicząca sekcji Wg. potrzeb       2.       Organizacja szkoleń wg. zgłaszanych potrzeb – wyjazd edukacyjny ziemia świętokrzyska – Targi Książki […]

Czytaj...

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Mysłowicach

14 stycznia 2013

– przewodnicząca Gabriela Piasecka (Zespół Szkół Sportowych w Mysłowicach) – adres Sekcji: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Mysłowicach Plac Wolności 7 41 – 400 Mysłowice e-mail: [email protected], tel.: 32/222 25 11 Kontakt z przewodniczącą Sekcji: Gabriela Piasecka – Biblioteka ZSS w Mysłowicach, e-mail: [email protected],  tel. szkolny: 32/22 22 805, tel.: 602 261 972.

Czytaj...

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Będzinie

14 stycznia 2013

Adres: ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin, tel/fax: 32-267 39 32, e-mail: [email protected] Przewodnicząca sekcji: Sydonia Sitko, e-mail: [email protected]  tel. 607·828 306 Sekcja liczy 14 członków w tym 8 osób należy do ZNP Działania Sekcji: ·        Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania zawodowego członków sekcji.   ·        Wspieranie nauczycieli w trakcie awansu na poszczególne stopnie. Ø  Wynikiem tych działań […]

Czytaj...

ZNP wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

9 stycznia 2013

21 grudnia br. Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ocenie Związku przepisy ww. ustawy, pozbawiając z dniem 1 stycznia 2014 r. nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych statusu prawnego określonego w ustawie Karta Nauczyciela, naruszają […]

Czytaj...