Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Oświadczenie ZNP

11 września 2013

ZNP dystansuje się od wszelkich prób upolitycznienia związkowych protestów we wrześniu br.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę na:

– działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz komercjalizacji i prywatyzacji edukacji i wychowania,

– brak spójnej polityki rządu wobec tysięcy nauczycieli tracących pracę,

– przyzwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dla łamania prawa przez jednostki samorządu terytorialnego,

– niechęć resortu edukacji do uporządkowania czasu pracy pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach,

– likwidację szkół i przekazywanie publicznych placówek do prowadzenia podmiotom innym niż samorząd,

– brak nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez MEN i kuratorów oświaty;

te i inne uwagi wielokrotnie uzasadniały protesty członków ZNP i krytyczną ocenę działań rządu. Jednakże uznajemy, że protesty pracownicze nie powinny służyć realizacji celów politycznych żadnej partii czy środowisk powiązanych z ugrupowaniami politycznymi. Nie powinny być wykorzystywane również do bieżącej walki politycznej, obliczonej na zmianę rządu i zwycięstwo danej partii w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Dlatego też ZNP dystansuje się od wszelkich prób upolitycznienia związkowych protestów. Równocześnie apelujemy do wszystkich uczestników trójstronnego dialogu społecznego o powrót do stołu rozmów i wspólne, konstruktywne poszukiwanie propracowniczych rozwiązań m.in. w ramach prac Komisji Trójstronnej.

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP