Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Opinia Biura Analiz Sejmu dot. wynagrodzenia za strajk

4 lipiec 2019

W związku z różnymi sposobami dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za okres strajku, a także negowania możliwości zawierania porozumień, Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał do Sejmu – Biura Analiz Sejmowych kilka pytań dotyczących tej kwestii, z prośbą o zajęcie stanowiska.

Poniżej publikujemy wyciąg z opinii Biura Analiz Sejmowych z 19 czerwca 2019 r. (nr BAS-WAP-957/19) w sprawie interpretacji art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, który można wykorzystać w rozmowach z dyrektorami lub organami prowadzącymi: 119.Opinia Biura Analiz Sejmu RP z dnia 19 czerwca 2019 r