Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Ogólnopolska Konferencja „Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej”

4 kwiecień 2013

23 kwietnia w siedzibie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja „Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej”, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konferencja prowadzona będzie w formie dyskusji panelowych, z udziałem parlamentarzystów, władz oświatowych i samorządowych, przedstawicieli nauki, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz rodziców.

Moderatorami paneli będą: dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Sławomir Broniarz, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Iwona Olszówka, Przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP w Częstochowie.

W imieniu Organizatorów:

Prezydenta Miasta Częstochowy
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach
Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie
Sekcji Szkolnictwa Specjalnego ZNP w Częstochowie

serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program Konferencji

Logo

Karta zgłoszenia