Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

„Nowoczesna biblioteka, czyli jaka?” XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zawierciu

9 maja 2023

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie i Zarząd Oddziału ZNP w Zawierciu oraz biblioteki i stowarzyszenia bibliotekarskie regionu były organizatorami XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zawierciu, które miało miejsce  20 kwietnia 2023 roku. Temat Forum „Nowoczesna biblioteka, czyli jaka?” pozwolił na zaprezentowanie szerokiej działalności bibliotek oraz wykorzystanie w nich nowoczesnych technologi informacyjno-komunikacyjnych. Forum odbyło się pod patronatem honorowym Łukasza Konarskiego, Prezydenta Miasta Zawiercie oraz pod patronatem Zarządu Głównego Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach. Było to także wydarzenie programu eTwinning, europejskiej współpracy szkół. Patronat medialny sprawowały czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Ogniskowiec”, „Poradnik Bibliotekarza” i „Biblioteka w Szkole”.

            Forum odbyło się w formie hybrydowej: stacjonarnie w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu przy ul. Piastowskiej 1 spotkało się blisko 60 osób oraz zdalnie na platformie e-learningowej MS TEAMS ZNP uczestniczyło prawie 170 osób. Uczestnikami Forum byli: zaproszeni goście, bibliotekarze bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych, dyrektorzy szkół i bibliotek, przedstawiciele organów prowadzacych szkoły i biblioteki, przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń bibliotekarskich.

            Wśród zaproszonych gości obecni byli: p. Marcin Woś, asystent p. Jadwigi Wiśniewskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego, p. Paweł Sokół, Wicestarosta Zawierciański, p. Beata Kozioł, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, p. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, p. Jadwiga Aleksandra Rezler, prezes Okręgu Śląskiego ZNP, p. Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP, p. Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie, p. Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie, p. Wioletta Koźlik, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie, p. Karolina Kindler-Skowronek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu, p. Iwona  Sikora-Smoleń, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu,  p. Beata Kubica, sekretarz Zarządu Głównego Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, p. Jan Kraśkiewicz, redaktor naczelny „Ogniskowca”.

            Spośród zaproszonych gości głos zabrali: p. Paweł Sokół, Starosta Zawierciański, który mówił o ważnej roli bibliotekarzy w wychowaniu młodych oraz p. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który mówił o aktualnych zagrożeniach statusu nauczycieli bibliotekarzy. W imieniu p. Łukasza Konarskiego, Prezydenta Miasta Zawiercie, głos zabrała p. Iwona  Sikora-Smoleń, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu. Pozdrowienia zgromadzonym przekazała p. Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

            Zgromadzonych powitały p. Aneta Mastalerz, wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego i prezes Oddziału ZNP w Zawierciu oraz p. Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach i Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie, które prowadziły konferencję. P. Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach oraz p. Anna Hiller i p. Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i członkinie Zarządu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie czuwały nad prawidłową transmisją internetową Konferencji.

            Podczas XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pamiętano o dwu ważnych rocznicach: 100-leciu działalności Biblioteki Regionalnej w Karwinie oraz 75-leciu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu.

Zgromadzeni wysłuchali interesujących wystąpień: p. dr Małgorzaty Gwadery  z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; p. Markéty Kukrechtovej, dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie, Republika Czeska; p. Beaty Kubicy z Książnicy Beskidzkiej  i  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; p. Moniki Regulskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowego Biura Programu eTwinning; p. Anety Przybyłowicz, p. Ernesta Pidzika z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; p.Marceli Wierzgoń, kierownik Oddziału Literatury Polskiej  Biblioteki Regionalnej w Karwinie, Republika Czeska; p. dr Anny Marcol z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach; p. Małgorzaty Głąb, p. Izabeli Szymczyk, instruktorek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu; p. Aliny Grabnej z Zespółu Szkół Samochodowych i Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, p. dr Renaty Sowady ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie oraz Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach oraz Sekcji Bibliotekarskiej  ZNP w Częstochowie. Prezentacje Prelegentów XVIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zawierciu dostępne są na stronie: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/p/prezentacje-prelegentow-xviii-forum.html

            Fotorelacja z Forum:  https://sway.office.com/2Dz4DDAfXsLP1LtL?ref=email

Stworzona została także przestrzeń do prezentacji działań bibliotek na Padlecie “Pochwal się swoją biblioteką” pod adresem https://tiny.pl/w8dj3

            Uczestnicy stacjonarni otrzymali  “Głosy Nauczycielskie”, „Biuletyn Informacyjny  Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie” biuletynsekcjaczwa1_2023.doc (sharepoint.com) oraz „Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach” biuletynokreg1_2023.doc (sharepoint.com)

            Informacje na temat Forum dostępne są na stronie internetowej www.vforumbibliotekarzy.blogspot.com.

 

 

Aneta Mastalerz, wiceprezes Okregu Śląskiego ZNP i prezes Oddziału ZNP w Zawierciu,

Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach i Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie

 

Fotografie: Izabela Sitek, Anna Hiller i Renata Sowada.