Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Nauczyciel Roku 2013

9 września 2013

Wyślij zgłoszenie! Konkurs trwa!

Konkurs od 2002 roku jest organizowany wspólnie przez tygodnik „Głos Nauczycielski” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. I tak jest również w tegorocznej edycji.

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czynnym nauczycielem, bez względu na rodzaj placówki, w której pracuje (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz stopnia awansu zawodowego. Jacy kandydaci startują w Konkursie?

Nauczyciel Roku musi mieć nie tylko osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, ale przede wszystkim osobowość. Bo w Konkursie, osiągnięć nauczycieli nie mierzy się wyłącznie liczbą ukończonych kursów i przygotowanych olimpijczyków. Ani wynikami zewnętrznych testów. Członkowie jury, któremu niezmiennie od 2002 r. przewodniczy prof. Stefan M. Kwiatkowski, ocenia konkursowe wnioski pod kątem innowacyjności nauczyciela, jego zaangażowania, umiejętności współpracy ze środowiskiem i otoczeniem szkoły, w której pracuje nauczyciel.

Kto może zgłaszać?

Kandydatów na Nauczycieli Roku 2013 mogą zgłaszać dyrekcje placówek, w których pracują, koledzy z grona pedagogicznego, uczniowie, rodzice, organy prowadzące, kuratoria oświaty. A także organizacje i instytucje współpracujące z nauczycielem. Swoją kandydaturę można też zgłosić samemu. Trzeba tylko udokumentować osiągnięcia nauczyciela, zarówno te, które można zmierzyć i policzyć, jak i te, które na użytek Konkursu nazywamy „niemierzalnymi szkiełkiem i okiem”. Sposób i forma udokumentowania jest dowolna. Wymogiem formalnym jest natomiast:

– wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny TUTAJoraz jest publikowany w Głosie Nauczycielskim (formularz jest załącznikiem do regulaminu Konkursu);

– napisanie uzasadnienia kandydatury według wzoru zawartego w formularzu, tzn. wymienienie „Konkretnych sukcesów nauczyciela”, „Sukcesów niemierzalnych szkiełkiem”, dołączenie opinii i uwag oraz kilku zdań pochodzących od kandydata („Kandydat o sobie”);

– przesłanie zgłoszenia kandydata (wniosku zgłoszeniowego) obejmującego formularz z uzasadnieniem na adres redakcji (Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2013”) najpóźniej do 13 września 2013 r. Liczy się data stempla pocztowego!

Konkurs w pigułce

1. Na zgłoszenia konkursowe redakcja Głosu czeka do 13 września br. (liczy się data stempla pocztowego). Trzeba je wysłać na adres: Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2013”.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku.

3. Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do regulaminu jest dostępny na www.glos.pl/nauczycielroku oraz na łamach Głosu Nauczycielskiego.

4. Dodatkowych informacji można zasięgnąć, pisząc na adres mailowy [email protected]