Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Nasze inicjatywy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

13 lutego 2020

Nasze inicjatywy dotyczące wzrostu wynagrodzeń

Dzisiaj na konferencji mówiliśmy o naszej obywatelskiej inicjatywie zrównującej płace nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem oraz o naszych poprawkach, które przyjął Senat, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br.

– Apelujemy do posłów i posłanek o przyjęcie poprawek Senatu do tzw. ustawy okołobudżetowej. Senat przyjął naszą propozycję, aby tegoroczne podwyżki płac w wysokości 6% były nie od września, ale z wyrównaniem od 1 stycznia br. W ubiegłym tygodniu te nasze poprawki przyjął Senat, teraz zajmie się nimi Sejm. Wczoraj złożyliśmy we wszystkich Klubach Parlamentarnych odpowiednie pismo w tej sprawie, w którym zwracamy się o nieodrzucanie przyjętych przez Senat poprawek – poinformował dziś na konferencji prasowej Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Poprawki ZNP są korzystne dla nauczycieli, bo dotyczą:
· podwyższenia nauczycielskich płac od września 2020 r. z wyrównaniem wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia,
· pełnego „odmrożenia” zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
· zachowania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty, naliczanego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą 1 stycznia br.

– Mamy nadzieję, że posłowie i posłanki wszystkich opcji realnie poprawią sytuację materialną nauczycieli. Jest to konieczne, ponieważ dzisiaj – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji – wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zaczynają się od kwoty 2600 zł brutto – powiedział szef ZNP.
Podobny apel o poparcie naszych poprawek skierowaliśmy do kierownictwa oświatowej „Solidarności”.

– Chcemy także poinformować, że dzisiaj, 12 lutego 2020 r. złożymy w Sejmie wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zarejestrowania komitetu inicjatywy obywatelskiej wraz z projektem i podpisami obywateli, których zebraliśmy 5 tysięcy (składamy wymaganą ustawowo liczbę) – powiedział prezes ZNP. – Od miesiąca czekamy na spotkanie z panią Marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Niestety, nie doczekaliśmy się, dlatego nasze kroki kierujemy do biura podawczego.

Marszałek Sejmu będzie miała 14 dni na przyjęcie zawiadomienia o powołaniu komitetu inicjatywy obywatelskiej, co pozwoli uruchomić procedurę zbiórki minimum 100 tys. podpisów pod projektem.

Celem naszego obywatelskiego projektu jest podwyższenie nauczycielskich wynagrodzeń.

Nasza propozycja polega na powiązaniu wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Chcemy wprowadzić ten mechanizm poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą.

Dzisiaj dysproporcja pomiędzy zarobkami nauczycieli a sytuacją na rynku pracy jest coraz większa. Taka sytuacja obniża prestiż zawodu nauczyciela. Sprawia też, że nauczyciele rezygnują z pracy w szkole, bo rynek pracy oferuje wyższe wynagrodzenia. Dlatego proponujemy, aby wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowiły określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Gdyby proponowane przez nas rozwiązania obowiązywały obecnie, to od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze dyplomowanego wynosiłoby minimum 4931 zł, czyli – według GUS – tyle, ile przeciętne wynagrodzenia w gospodarce w III kwartale 2019 r., a wynagrodzenie zasadnicze stażysty – co najmniej 3599 zł. To – odpowiednio – ok. 1000 i 800 zł więcej niż obecnie.

Konferencję można obejrzeć na profilu ZNP na Facebooku, polecamy!