Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Na nasz wniosek rusza zespół ds. walki z biurokracją

20 września 2019

Na nasz wniosek rusza zespół ds. walki z biurokracją

ZNP przeprowadził badania ankietowe wśród nauczycieli dotyczące biurokracji w szkole. W badaniu wzięło udział 18 405 nauczycieli. Związek przesłał wyniki ankiety ZNP ministrowi Dariuszowi Piontkowskiemu oraz przewodniczącemu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

W czwartek, 19 września odpowiadając na postulat ZNP zgłoszony 21 sierpnia br. podczas posiedzenia zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli w MEN, rozpoczną się prace grupy roboczej ds. odbiurokratyzowania pracy szkół.

ZNP, wykorzystując wyniki swoich badań, przedstawi 7 rekomendacji adresowanych do władz oświatowych, które należy podjąć w celu wyeliminowania zbędnej biurokracji w szkole.