Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Miasteczko edukacyjne. Poniedziałek 10.10. Temat dnia: Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji. Nauka i szkolnictwo wyższe – bieda na uczelniach

10 października 2022

W poiedziałek w Miasteczku edukacyjnym rozmawiamy o:

  • roli rodziców i organizacji pozarządowych w edukacji,
  • sytuacji Szkolnictwa wyższego. Temat: Bieda na uczelniach.

Oglądaj na:

– facebookowym profilu ZNP @znpedupl

– kanale YOU TUBE „ZNP przedstawia”   

#EdukacjaJestNajważniejsza #ZNP

Poniedziałek 10.10.2022

Temat dnia: Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji. Nauka i szkolnictwo wyższe – bieda na uczelniach

Godz. 10.00 – konferencja prasowa LIVE na Facebooku i YT

Uczestnicy konferencji:

Sławomir Broniarz prezes ZNP, Urszula Woźniak (ZNP Warszawa)

Przedstawiciele rodziców i organizacji pozarządowych: Dorota Łoboda i Iga Kazimierczyk

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: Janusz Szczerba, Aneta Trojanowska, Błażej Mądrzycki

KONSULTACJE w godz. 10.00 -14.00
 Prawa uczniowskie w szkole
 Edukacja antydyskryminacyjna, prawa dzieci należących do mniejszości w szkole
Edukacja obywatelska w praktyce
Edukacja uczniów i uczennic z Ukrainy
Konsekwencje zmian w prawie oświatowym
Akcji Kartka do Czarnka (godzina 11.00)
NAMIOT GŁÓWNY – RSzWiN. Debata w godz. 10.30 – 12.30
“Bieda na uczelniach. Wpływ niedofinansowania uczelni na jakość dydaktyki i badań”
Prowadzący – Janusz Szczerba, Błażej Mądrzycki
Paneliści/panelistki:
dr inż. Barbara Kościelniak-Mucha, prof. Politechniki  Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2016-2020,
Przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
13.00 – 14.00 – dyskusja z obecnymi w miasteczku pracownikami szkolnictwa wyższego

DEBATY

DEBATA I – 16.00 – 17.00 „Sukcesy i wyzwania dla edukacji” LIVE na Facebooku i YT

MODERATOR DEBATY: Iga Kazimierczyk

Anna Schmidt – Fic (Protest z Wykrzyknikiem, Wolna Szkoła), Kinga Boruń, członkini TEA, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego; Dorota Łoboda, warszawska radna, Fundacja “Rodzice mają głos”; Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych; Jakub Kocjan, Akcja Demokracja

DEBATA II – 17.00 – 18.00 – “Czego chcemy od szkoły?” Rodzicielskie i uczniowskie oczekiwania i nauczycielskie warunki pracy. 

MODERATOR DEBATY:  DOROTA ŁOBODA

DEBATA III – 18.00 – 19.00 System edukacji oczami uczniów i uczennic

MODERATOR DEBATY:  DOMINIK KUC, MARTYNA KOZDRA

Od 8 do 14 października 2022 roku ZNP organizuje w Warszawie całodobowe Miasteczko edukacyjne.

To miejsce debat i rozmów o tym, jak poprawić sytuację edukacji, przezwyciężyć narastające problemy szkół i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych.

Główne hasło miasteczka to „Edukacja jest najważniejsza”.

W każdym dniu debata w miasteczku będzie toczyła się wokół wiodących tematów.