Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Miasteczko edukacyjne 8 – 14.10.2022 – (szczegóły)

7 października 2022

Od 8 do 14 października 2022 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie całodobowe Miasteczko edukacyjne.

To miejsce debat i rozmów o tym, jak poprawić sytuację edukacji, przezwyciężyć narastające problemy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz uczelni wyższych. Główne hasło miasteczka to „Edukacja jest najważniejsza”. 

KONFERENCJA PRASOWA: Inauguracja miasteczka odbędzie się w sobotę, 8 października o godz. 10.00 przy pomniku Ignacego Daszyńskiego w Warszawie (róg al. J. Ch. Szucha i al. Armii Ludowej).

Miasteczko będzie działać 24 godziny na dobę. Dyżury będą pełnili w nim przedstawiciele ZNP ze wszystkich 16 Okręgów Związku.

Miasteczko to inicjatywa ZNP w ramach trwającej akcji protestacyjnej ws. narastających problemów edukacji.

W każdym dniu debata w miasteczku będzie toczyła się wokół wiodących tematów poruszonych podczas paneli dyskusyjnych (m.in. w godz. 10.30-13 i 15-17/17.30). Każdego dnia zaprezentujemy Plan lekcji, czyli szczegółowy plan dnia i osoby biorące udział w wydarzeniach.

Będzie mowa m.in. o: sytuacji młodych nauczycieli, pogarszających się warunkach pracy i nauki w szkołach, podstawie programowej, wynagrodzeniach, finansowaniu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej, szkolnictwie wyższym i nauce, problemach pracowników niepedagogicznych, współpracy z rodzicami czy o miejscu organizacji pozarządowych w szkołach.

Odwiedzający miasteczko będą mogli skorzystać z porad prawników, wsparcia psychologów czy specjalistów od awansu zawodowego.

W miasteczku oprócz członków ZNP będą obecni m.in. przedstawiciele rodziców, samorządowców, innych oświatowych związków oraz organizacji społecznych wspierających edukację.

– Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozmawiać o edukacji, o tym, jaka jest polska szkoła a jaka być powinna – mówi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. 

– ZNP, jako organizator Miasteczka, ma wszelkie potrzebne zezwolenia związane z tym wydarzeniem i zapewnia służbę porządkową, której zadaniem jest wspieranie przewodniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników oraz porządku podczas zgromadzenia – informuje Grzegorz Gruchlik, wiceprezes ZG ZNP, przewodniczący zgromadzenia.  

Tygodniowy plan miasteczka 

Sobota 8.10.2022 Temat dnia: Młodzi nauczyciele

Niedziela 9.10 Temat: Czas pracy i warunki pracy nauczycieli

Poniedziałek 10.10 Temat: Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji. Nauka i szkolnictwo wyższe – Bieda na uczelniach

Wtorek 11.10 Temat: Dla kogo ta nauka, dla kogo te uczelnie? Instytuty badawcze na równi pochyłej. Pracownicy wsparcia – niewidoczna i niedoceniana praca w szkołach wyższych

Środa 12.10 Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca

Czwartek 13.10 Temat: Pracownicy niepedagogiczni. Finansowanie oświaty i wynagrodzenia

Piątek 14.10 Temat: Podstawa programowa i treści nauczania

Natomiast w sobotę, 15 października odbędzie się w Warszawie pikieta ZNP przed gmachem MEiN (od godziny. 11.00).

Oglądaj na:

– facebookowym profilu ZNP @znpedupl

– kanale YOU TUBE „ZNP przedstawia”

#EdukacjaJestNajważniejsza #ZNP