Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

List ZNP do samorządowców ws. protestu

8 luty 2019

Warszawa, 7 lutego 2019 r.

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Radni!

Wiemy, jak wiele wysiłku wkładacie w utrzymanie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na swoim terenie, choć od kilku lat mamy do czynienia ze spadkiem udziału wydatków na oświatę w relacji do PKB. Jesteśmy świadomi faktu, że nakłady państwa nie zabezpieczają finansowania zadań oświatowych w sposób umożliwiający ich realizację przez samorządy.

Dodatkowo w ostatnim czasie budżety jednostek samorządu terytorialnego zostały obciążone kosztami związanymi z wdrożeniem reformy edukacji, która według minister edukacji, miała być bezkosztowa. Nie była i nie jest. Negatywne skutki reformy odczuwamy wszyscy, także nauczyciele, którzy coraz częściej z uwagi na chaos w edukacji i niskie płace odchodzą z zawodu. Dlatego domagamy się wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 1000 zł, co będzie krokiem w kierunku zrównania płac w oświacie ze średnim wynagrodzeniem w Polsce.

Naszym postulatem od lat jest także zwiększenie nakładów na edukację oraz finansowanie pensji nauczycieli z budżetu państwa (nasz obywatelski projekt czeka w Sejmie na dalsze procedowanie).

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Radni!

Jako związek zawodowy podkreślamy potrzebę zapewniania samorządom odpowiednich środków finansowych na wypłacanie pensji w oświacie. Jednocześnie protestujemy przeciwko przenoszeniu na samorządy odpowiedzialności finansowej za podwyżki dla nauczycieli, co w ostatnim czasie czyni minister edukacji.

10 stycznia br. Zarząd Główny ZNP podjął uchwałę w sprawie sporu zbiorowego, ale nasza akcja protestacyjna nie jest skierowana przeciw samorządom. Dlatego prosimy o zrozumienie i wsparcie, bo dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty decyzja o strajku nie jest łatwa. Protestujemy, bo zależy nam na przyszłości edukacji.

Szanowni Marszałkowie, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Radni!

Proszę o uszanowanie prawa do strajku, z którego część nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zamierza skorzystać w najbliższym czasie.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP