Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

List ZNP do FZZ i Solidarności – uzgodnienie wspólnego stanowiska

28 czerwiec 2021

ZNP występuje do kierownictwa Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych z prośbą o wspólne spotkanie. Ma ono dotyczyć uzgodnienia wspólnych działań trzech central związkowych w zakresie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2021/06/List-ZNP-do-FZZ-i-Solidarnosci.pdf