Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

24 listopada 2019

21 listopada delegaci 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP wybrali prezesa ZNP. Został nim ponownie Sławomir Broniarz. Wiceprezesami ZG ZNP zostali natomiast Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik (GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ).

22 listopada odbyło się oficjalne otwarcie XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, podczas wystąpił prezes ZNP, goście Zjazdu, odbył się pokaz filmu o TON (reż. Anita Plumińska-Mieloch, Piotr Świdziński), zostały wręczone Złote Odznaki ZNP i głos zabrali goście honorowi – Fred van Leeuwen i pani Wanda Traczyk-Stawska (GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ).

23 listopada delegaci przyjęli uchwały ws.:
– inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli,
– finansowania zadań edukacyjnych,
– przyszłości edukacji w Polsce,
– przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024,
– przyjęcia zmian w Statucie ZNP.

Tego dnia zakończył się 42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

FILM o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (OBEJRZYJ TUTAJ)
W tym roku obchodzimy 80. rocznicę utworzenia Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (to nazwa Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego w konspiracji w okresie II wojny światowej). Tradycji TON poświęcony jest wyjątkowy film w reżyserii Anity Plumińskiej-Mieloch i Piotra Świdzińskiego (jego emisję na sali obrad zaplanowano w drugim dniu zjazdowym).
Anita Plumińska-Mieloch, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu i nauczycielka historii wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2018 będzie gościem Zjazdu wraz z uczennicami i uczniami grającymi w filmie.

Książka „25 lekcji o edukacji i demokracji”
Gościem Zjazdu będzie też Fred van Leeuwen, jeden z założycieli i architektów Międzynarodówki Edukacyjnej, której był sekretarzem generalnym do 2018 r.
Fred van Leeuwen podczas zjazdu zaprezentuje swoją najnowszą książkę, którą napisał razem z Susan Hopgood „25 lekcji o edukacji i demokracji”. Książka ta została wydana w Polsce przez ZNP!

– Nasze lekcje są zestawem zaleceń dla każdego nauczyciela pracującego na wszystkich poziomach naszych systemów oświatowych i w edukacyjnych związkach zawodowych. Lekcje te są zaproszeniem do działania na rzecz demokracji i jej instytucji oraz do rozważenia wkładu, jaki nauczyciele, szkoły, uniwersytety i organizacje przedstawicielskie mogą wnieść w umocnienie i rozwój demokratycznego stylu życia – podkreślają autorzy książki.