Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Konto Poczty E-MAIL / Strony WWW

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że dla członków Związku, a także struktur terenowych ZNP i OUPiS istnieje możliwość darmowego założenia na serwerze ZG ZNP kont poczty e-mail.

W ten sposób zyskają Państwo nie tylko bezpłatne konto e-mail, lecz także dostęp do najnowszych informacji o bieżącej działalności ZNP – na konto wysyłane będą komunikaty i pomocne materiały oraz codziennie monitoringi mediów. Konto w domenie znp.edu.pl umożliwia również zwracanie się bezpośrednio do prawników ZG ZNP z pytaniami i prośbami o pomoc prawną.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
/-/ Jarosław Czarnowski
Wiceprezes ZG ZNP


 

Konfiguracja serwera pocztowego w innym niźli OFFICE365

Nazwa konta: nazwa Oddziału, Imię nazwisko, dowolność

Hasło: <takie jakim dysponujemy>

Użytkownik: …@znp.edu.pl

Nazwa serwera: outlook.office365.com

Typ serwera: IMAP

Port serwera: 993

Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS

Metoda uwierzytelnienia: Zwykłe hasło

Ustawienia SMTP: smtp.office365.com

Port SMTP: 587

Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS