Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Konferencja: Edukacja klimatyczna

25 listopad 2021

26 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy Górników w Polsce, Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Centrum im. Ignacego Daszyńskiego zapraszają od udziału w konferencji “Edukacja klimatyczna jako narzędzie transformacji klimatycznej z perspektywy Śląska i Ślązaków. Zorganizujmy się sami!”.

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie w Katowicach oraz on-line (Zoom, transmisja live na facebookowym profilu ZNP @znpedupl). Zapraszamy do udziału!

Piątek, 26 listopada 2021 r.:

Kluczowymi tematami naszych rozważań będą:

✅ transformacja klimatyczna z perspektywy pracowników
🍀 wyzwania klimatyczne regionu
🏫 edukacja jako narzędzie transformacji klimatycznej
♻️ możliwości wdrożenia działań

📲💻 Link do spotkania za pośrednictwem platformy ZOOMhttps://zoom.us/j/96171289353

📗 Podczas konferencji zostanie zaprezentowana publikacja Fundacji im. Friedricha Eberta pt. „Działanie dla klimatu. Jak mówić o społeczeństwie ekologicznym i sprawiedliwym”
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/18024.pdf

Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na języki polski i niemiecki.

Seminarium odbędzie się w Katowicach. Miasto to było gospodarzem szczytu klimatycznego COP24 w 2018 roku i jest stolicą regionu, którego gospodarka opiera się na wydobyciu węgla. Jego mieszkańcy są z jednej strony najbardziej świadomi zagrożeń związanych z degradacją środowiska i jednocześnie pełni obaw przed utratą pracy wynikającą z zamykania kopalń. Nawiązanie dialogu ma służyć wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju regionu, zwrócić uwagę na obawy i oczekiwania młodych ludzi o przyszłość, zainicjować kampanię edukacyjną o zmianach klimatu, która jednocześnie będzie stanowiła forum dialogu o tym, jak dokonać transformacji w życiu indywidualnych mieszkańców, w którym oni sami będą podmiotem a nie przedmiotem zmian.