Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Komunikat po rozmowach z MEiN

30 kwiecień 2021

Komunikat po rozmowach z MEiN

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty (komunikat)

29 kwietnia odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez ministra edukacji w 2016 r. ZNP reprezentował wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński oraz członkowie Zarządu Głównego – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Adam Młynarski i Urszula Woźniak.

Zgodnie z pismem resortu edukacji skierowanym do partnerów społecznych tematem spotkania miały być zagadnienia związane z:

Ministerstwo przedstawiło cztery programy, tj.:

Zdaniem przedstawicieli ZNP tematyka spotkania, choć niezwykle istotna, nie ma związku z zakresem  działania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Zadaniem tego zespołu  – zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu nr 56 MEN z dnia 3 listopada 2016 r. – jest wypracowywanie systemowych rozwiązań w dziedzinie edukacji narodowej oraz definiowanie długofalowej strategii polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty.

Przedstawiciel ZNP zwrócił uwagę na brak projektu rozporządzenia szczegółowo regulującego kwestię organizacji dodatkowych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym wynagradzania nauczycieli za realizację tych zajęć. Ministerstwo przedstawiło jedynie informację na ten temat.

Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy zwiększający subwencję oświatową na realizacji zadań w ww. zakresie. Związek – za pośrednictwem parlamentarzystów – złożył poprawki do ustawy gwarantujące zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie ww. zajęć, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli.

Ponadto podczas posiedzenia zespołu minister Przemysław Czarnek zarysował przyszłe zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, dotyczące m. in.:

Powyższa tematyka będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 18 maja (partnerzy społeczni mają otrzymać materiały do dyskusji).

17 maja Prezydium ZG przyjmie strategię związku wobec zmiany statusu nauczycieli.

Polecamy wywiad z wiceprezesem ZG ZNP Krzysztofem Baszczyńskim na stronie www.glos.pl (TUTAJ).