Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Komisja Europejska o płacach nauczycieli w Polsce

2 października 2019

26 września 2019 r. Komisja Europejska opublikowała raport o edukacji „Education and Training Monitor 2019”, w którym dostrzega kwietniowy strajk w Polsce i problem niskich wynagrodzeń polskich nauczycieli.
Raport został opublikowany podczas konferencji w Brukseli zorganizowanej przez Komisję Europejską i komisarza ds. edukacji Tibora Navracsicsa.

Niskie wynagrodzenia sprawiają, że zawód nauczyciela jest mało atrakcyjny – ostrzegła Polskę Komisja Europejska.  KE podkreśliła, że choć nauczyciele w Polsce mogą się pochwalić wysokimi kwalifikacjami, to ich wynagrodzenia są bardzo niskie. Podstawowe wynagrodzenie nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie jest – po uwzględnieniu różnic w sile nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach – o połowę niższe niż wynosi europejska średnia (to 12 091 euro rocznie w Polsce wobec 25 246 euro w UE). Co więcej, polski nauczyciel w kolejnych latach – jak zauważyli eksperci Komisji Europejskiej – nie zarobi dużo więcej, ponieważ system wynagrodzeń jest stosunkowo płaski.
Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że pod względem zarobków nauczycieli Polska znajduje się na czwartym od końca miejscu wśród krajów UE! Gorzej jest tylko w Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Polska jest daleko w tyle nawet od Słowenii, gdzie startujący w zawodzie nauczyciel otrzymuje rocznie ponad 20 tys. euro, a w szczytowym momencie rozwoju zawodowego może liczyć na pensję ponad 40 tys. euro.

W Europie dostrzeżono też kwietniowy strajk w oświacie.
„Bruksela z powagą podeszła do zorganizowanego przez ZNP protestu w oświacie oraz negocjacji płacowych. „Trwa napięcie między rządem a nauczycielami” – to kolejna uwaga KE. Unia Europejska dostrzegła, że w efekcie strajku nauczycielom udało się wywalczyć pewne zmiany. „Niesatysfakcjonujące wyniki negocjacji między rządem i ZNP na temat zarobków oraz zmiany w Karcie Nauczyciela doprowadziły do ogólnopolskiego strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. Strajk został zawieszony do września, aby pozwolić uczniom zdać maturę. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego zostały częściowo odwrócone w czerwcu 2019 r.” – podkreśliła Komisja Europejska.
Według Brukseli, rząd nie ucieknie przed nauczycielskimi postulatami, a porozumienie w sprawie płac i warunków pracy potraktowane zostało w UE jako „najpilniejsze zadanie” stojące przed polskimi władzami. „Najpilniejszym wyzwaniem są negocjacje płacowe i problemy związane z likwidacją gimnazjów. W dłuższej perspektywie istnieje potrzeba poprawy prestiżu zawodu nauczyciela, wczesnej edukacji oraz doskonalenia zawodowego” – czytamy w raporcie.

Raport opisał Głos Nauczycielski, polecamy teksty:

Niskie zarobki w Polsce

Negocjacje z nauczycielami