Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Kolejna tura rozmów w MEiN o wynagrodzeniach

16 czerwiec 2021

16 czerwca zaplanowano kolejną turę rozmów przedstawicieli MEiN, samorządów i nauczycielskich związków zawodowych. Spotkanie ma dotyczyć systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli

Rozmowy o kluczowych dla całego środowiska sprawach toczą się w ramach ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Na jutro na godz. 11.00 zapowiedziano spotkanie podzespołu (grupy roboczej) ds. wynagrodzeń i czasu pracy nauczycieli.

W delegacji ZNP znajdą się: wiceprezes ZG Krzysztof Baszczyński i przewodnicząca Komisji Ochrony Pracy ZG Urszula Woźniak.

Rozmowy toczą się wokół przedstawionego przez MEiN 11 maja związkom zawodowym i korporacjom samorządowym dokumentu pt. “Propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli”.

Co zaproponował resort Przemysława Czarnka?

Jeśli chodzi o czas pracy nauczycieli:

Jeśli chodzi o system wynagradzania nauczycieli i “uprawnienia o charakterze socjalnym”:

Należy jednak pamiętać, że podwyżka ta wiązałaby się z pensum większym o 2 godziny tygodniowo. Co z kolei oznaczałoby, że nauczyciele otrzymujący wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo straciliby ten składnik pensji albo uległby on zmniejszeniu (bo ich godziny ponadwymiarowe “weszłyby” do pensum). Nauczyciele straciliby też prawo do dodatku uzupełniającego. Nie mogliby ponadto korzystać w takim stopniu, jak obecnie, z ZFŚS. Młodzi nauczyciele dodatkowo straciliby dodatek “na start”. Nauczyciele WF, plastyki i muzyki musieliby zaś zrealizować 2 godziny zajęć dodatkowych. Proponowana przez MEiN podwyżka w rzeczywistości zostałaby w dużej mierze (jeżeli nie w całości) sfinansowana z kieszeni samych nauczycieli – poprzez ograniczenie innych uprawnień i składników wynagrodzenia.

W odpowiedzi Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o uruchomienie prac nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przez właściwe komisje sejmowe. Projekt ten – zainicjowany przez ZNP – dotyczy finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Źródło: www.glos.pl