Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Jak COVID-19 zmienił związkową pracę?

19 maja 2020

Jak COVID-19 zmienił związkową pracę?

W czasie społecznej izolacji i w dobie zdalnego kształcenia ZNP wykorzystuje do związkowej pracy najnowsze technologie. Porady prawne online, wideokonferencje, mobilna aplikacja. To tylko niektóre z nich! Dowiedz się więcej – pobierz PLAKAT “Komunikacja-ZNP_plakat”.