Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu

6 marca 2013

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego na temat Biblioteka: kompetencje, komunikacja, kultura, które odbędzie się 21 marca 2013r. (czwartek) w godz. 10.00 – 16.00 (obrady) w multimedialnej Auli Wykładowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43.

Podczas IX Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce kształtowania kompetencji współczesnego człowieka, użytkownika biblioteki
¤ kultura w bibliotece: spotkania, promocja
¤ działalność biblioteki w środowisku lokalnym
¤ działalność edukacyjna, informacyjna, naukowa biblioteki
¤ wielozadaniowość bibliotekarza
¤ biblioteka: miejsce relaksu i wiedzy
¤ projekty realizowane w bibliotekach i przez biblioteki
¤ biblioteka w oczach użytkowników
¤ specyfika działalności bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
¤ zmiany w funkcjonowaniu bibliotek
¤ inne związane z tematem przewodnim Forum.

Organizatorzy IX Forum to: Biblioteka Śląska, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Forum powstaje także przy współudziale:  Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sekcji Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sosnowcu, Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Oddziału TNBSP w Częstochowie, Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej.

Patronat honorowy:

Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski

Stanisław Faber – Śląski Kurator Oświaty

Patronat medialny: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Wiadomości Zagłębia”.

 

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek i szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, gości, media.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Rejestracja uczestników trwa do 15 marca 2013r. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: klementinum@autograf.pl

Kontakt z organizatorami: Renata Sowada – e-mail:  klementinum@autograf.pl; rsowada@znp.edu.pl; tel. 603 210 490.

Więcej informacji na stronie Forum:   www.vforumbibliotekarzy.republika.pl

 

Oprac.  Renata Sowada

przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach i Częstochowie

www.actual2005.republika.pl