Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

INTERWENCJA ZNP ws. nauczycieli na urlopach

16 lutego 2021

INTERWENCJA ZNP ws. nauczycieli na urlopach

Dzisiaj, 16 lutego piszemy do:

w sprawie nauczycieli na urlopach, którzy chcą wrócić zaszczepieni do pracy, a nie mają takiej możliwości oraz oddelegowanych do pracy w związku.

Warszawa, 17 lutego 2021 r.

Szanowny Pan

Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

W związku z lawinowo napływającymi interwencjami dotyczącymi wykluczenia niektórych nauczycieli z możliwości zarejestrowania na szczepienie, Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się pilnego uregulowania tej sprawy.

Jedyną przesłanką uprawniająca do rejestracji na szczepienie powinno być zatrudnienie w szkole lub placówce. Nie godzimy się na pozbawienie możliwości rejestracji nauczycieli urodzonych w 1955 r. i wcześniej, mających zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (np. urlop dla poratowania zdrowia) lub oddelegowanych do pracy w związku.

Jednocześnie ponownie domagamy się możliwości rejestrowania na szczepienie również pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach.

Po raz kolejny jesteśmy dzieleni – tym razem w kwestii szczepień. W ten sposób nie buduje się zaufania środowiska oświatowego do działań podejmowanych przez rządzących.

Oczekujemy pilnej korekty harmonogramu szczepień dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

LIST: Pismo ZNP – 16.02.2021 ws. szczepień – MZ, MEiN, MD