Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

INFORMACJA – PRACA OKRĘGU – PANDEMIA

9 listopada 2020

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Przypominamy, iż w związku z zagrożeniem pandemicznym, Biuro Okręgu Śląskiego ZNP pracuje do odwołania – w formie zdalnej.
W siedzibie Okręgu w Katowicach, przy ul. Starowiejskiej 11 pełnimy dyżury, ale obsługujemy stacjonarnie, tylko w wyjątkowych przypadkach, osoby wcześniej umówione.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy pracują zdalnie w godzinach 9.00 do 15.00

Sekretariat Biura
:
dostępne są 2 numery telefonów komórkowych:
– 603 942 205    VPN   355
– 695 273 259    VPN 3259

Prawnicy
udzielają pomocy członkom ZNP poprzez:
– odpowiedzi na pytania przesłane z adresów w domenie @znp.edu.pl na adres slok@znp.edu.pl lub prawnikslok@znp.edu.pl
– telefonicznie, po potwierdzeniu członkostwa przez Prezesa Oddziału ZNP

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP pracują zdalnie lub w budynku, zgodnie z ustalonym harmonogramem:
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

– Jadwiga Aleksandra Rezler – tel. 695 939 617      VPN 9617      jarezler@znp.edu.pl

Wiceprezesi ZOŚ ZNP:

– Kol. Zbigniew Dworecki – tel. 603 094 395           VPN 395       zdworecki@znp.edu.pl

– Kol. Jolanta Jaskółka – tel. 782 100 361               VPN 10361   jjaskółka@znp.edu.pl

– Kol. Aneta Mastalerz – tel. 725 294 322               VPN 4322     amastalerz@znp.edu.pl

– Kol. Ewa Niedbała – tel. 605 401 184                   VPN 184       eniedbała@znp.edu.pl

Sekretarz ZOŚ ZNP i Rzecznik Prasowy Okręgu Śląskiego ZNP

– Kol. Grażyna Hołyś-Warmuz – tel. 691 910 619    VPN 424        gholys-warmuz@znp.edu.pl

 

Życzę zdrowia

Jadwiga Aleksandra Rezler
Prezes Okręgu Śląskiego ZNP