Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

II Rodzinny Rajd Samochodowy Pracowników Oświaty

8 maja 2013

Regulamin
2 Rodzinnego Rajdu Samochodowego
Pracowników Oświaty 
Ustroń, 25 maja 2013
Organizator: Oddział ZNP oraz SEiR w Ustroniu
Honorowy patronat: Kajetan Kajetanowicz
Celem rajdu jest:
–     spędzenie czasu wolnego wspólnie z rodziną i przyjaciółmi,
–     poznanie urokliwych  mało uczęszczanych tras Ustronia,
–     integracja środowiska oświatowego,
–     wyłonienie zwycięskiej załogi,
–      wykazanie się wiedzą o Ustroniu
Start.                                                                                                                                                           Rozpoczęcie rajdu w dniu 25 maja 2013r. o godzinie 10 00  na placu manewrowym naprzeciwko starego dworca PKP przy ulicy Kościelnej 11 w Ustroniu.
Trasa i przebieg rajdu.    (ok. 50 km.) 
Na starcie załogi otrzymują „karty drogowe” z mapką trasy i wyszczególnieniem zadań do wykonania. Po przejechaniu pierwszego odcinka załoga otrzymuje mapkę z dalszą trasą. Informacja o lokalizacji mety zamieszczona będzie na mapce drugiego odcinka trasy.
Czas trwania rajdu
Ok. 3 godzin. Nie licząc czasu spędzonego na starcie i na mecie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 maja 2013 drogą mailową na adres: el62@wp.pl
Wpisowe: 10 zł od osoby należy wpłacić przy rejestracji załogi w dniu rajdu.
Zadania do wykonania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                        –  kilka prób technicznych prowadzenia samochodu,
–  udzielenie  odpowiedzi na pytania związane z trasą, historią naszego regionu,
–  zaliczenie kilku prób sprawnościowych do wykonania przez całą załogę.
Na rajd należy być wyposażonym w:
– sprawny samochód, dobry humor, wędkę, busolę, lornetkę, ubiór sportowy.
WAŻNE!!!
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio lub bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel.: 666858772 oraz 605917700
ZAPRASZAMY, ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ  I MAMY NADZIEJĘ, ŻE WRÓCICIE ZA ROK 
Organizator zapewnia:
• puchary, dyplomy
• okolicznościowe upominki
• gorący posiłek, napoje