Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

II KONKURS PLASTYCZNY „POCZTÓWKA Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZŁONKÓW ZNP

15 listopad 2022

II KONKURS PLASTYCZNY
„ POCZTÓWKA Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CZŁONKÓW ZNP

ORGANIZATOR

ODDZIAŁ ZNP W JANOWIE

SZKOLNA 2 42- 253 JANÓW

TEL. 605 520 011    [email protected]

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONKURSU:

– dostrzeżenie talentów plastycznych wśród dzieci i młodzieży
– zachęcenie dzieci i młodzieży do działań twórczych w zakresie plastycznym
– budzenie wrażliwości plastycznej u dzieci i młodzieży

– prezentacja talentów plastycznych

UCZESTNICY KONKURSU:

– dzieci i młodzież członków ZNP z oddziałów Okręgu Śląskiego ZNP

PRZEPISY OGÓLNE:

-każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną dowolną płaską techniką( bez komputerowej)

– pocztówka ( 10 cmx15 cm) musi być naklejona na sztywny karton o wymiarach 12 cmx 17 cm( szerokość ramki 1 cm z każdej strony)

– do każdej pracy należy dołączyć ( na odwrocie) informację zawierającą imię i nazwisko, wiek autora (nie klasę), nazwę oddziału ZNP, telefon, adres email

– informacje z danymi autora prosimy wypełniać drukowanymi literami

– udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodą na bezpłatną publikację prac, jak i upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp.

– wszystkie prace złożone w konkursie oraz prawa autorskie przechodzą na własność Organizatora

– Oddziały ZNP prosimy o dołączenie listy wszystkich autorów przesłanych prac z podziałem na kategorie wiekowe, opatrzone pieczątka firmową

oddziału

KATEGORIE WIEKOWE: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat, 10-13 lat, 14- 16 lat, 17 i więcej lat

JURY OCENIAJĄC PRACĘ ZWRACA UWAGĘ NA: staranność wykonania, wrażenie artystyczne, nawiązanie do tematu, samodzielność

PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES ODDZIAŁU ZNP W JANOWIE DO DNIA 09 GRUDNIA 2022r.( piątek),

Lista laureatów oraz data wręczenia nagród będzie zamieszczona na stronie internetowej Okręgu Śląskiego ZNP

 

I I KONKURS PLASTYCZNY regulamin 2022