Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

I posiedzenie KM Krajowy Plan Odbudowy i uwagi ZNP do projektów edukacyjnych

18 maja 2023

17 maja odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy (KPO) w ramach którego przewidziane zostały fundusze m.in. na doposażenie w komputery nauczycieli i uczniów. Przedstawione zostały realizowane projekty, które z uwagi na brak środków europejskich są prefinansowane z PFR oraz propozycja rewizji KPO wynikająca z dodania Programu REpowerEU. W trakcie konsultacji społecznych ZNP zgłosiło uwagi do rewizji w zakresie projektów edukacyjnych.

Opinia ZNP:

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2023/05/Opinia-ZNP-do-rewizji-KPO_05_2023-2.pdf

W celu realizacji zakupów laptopów i bonów na sprzęt (2500 zł) dla nauczycieli z KPO, Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt ustawy „O wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”, który jako projekt poselski nie został skierowany do konsultacji społecznych. Najważniejsze kwestie to nieuwzględnienie nauczycieli szkół ponadpodstawowych w doposażenie w sprzęt a także brak jasnej deklaracji co do finansowania programu w kolejnych latach. Nasza przedstawicielka w Komitecie KPO ,Aleksandra Wąsik pytała o te kwestie podczas posiedzenia Komitetu.

Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji odpowiedział, że nauczyciele otrzymają bony na laptopy we wrześniu 2023 r, średni koszt laptopa dla ucznia szacowany jest na 3200 zł (trwa przetarg na ten cel) a nauczyciele szkół ponadpodstawowych nie zostali objęci programem, ponieważ uczniowie tych szkół też nie otrzymają laptopów. Nasza przedstawicielka wspólnie ze stroną samorządową zgłaszała też zastrzeżenia co do objęcia częściową opłatą szkolnych sieci LAN, które będą tworzone w ramach KPO.

W konsultacjach zgłaszaliśmy też szereg wątpliwości na temat nowego projektu w KPO, który miał przeszkolić nauczycieli, którzy mieliby pełnić rolę Koordynatorów Cyfrowych w szkołach. Projekt ten z uwagi na wiele zastrzeżeń został wykreślony z realizacji z KPO.  

Uwagi ZNP przedstawione na prezentacji Ministerstwa Cyfryzacji