Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Głos: Skandaliczne cięcia. Wirus bezprawia

9 czerwca 2020

Temat z okładki: Skandaliczne cięcia. Wirus bezprawia

Gmina nie może wymuszać zwolnień z powodu nagłego pogorszenia sytuacji finansowej. Nie wolno także obcinać godzin zajęć specjalistycznych, ani samowolnie zawieszać postanowień regulaminu wynagradzania. Opisujemy przykłady cięć i oszczędności wprowadzanych w oświacie, często bezprawnie. W tych sprawach interweniuje ZNP. Więcej – w Głosie Nauczycielskim nr 23-24 z 3-10 czerwca br.

Oprócz tego w numerze:

■ O TYM SIĘ MÓWI. Wysypka po truskawkach.

■ PANDEMIA. Świetna platforma do zdalnej nauki w USA. Jak oni to zrobili?

■ REKRUTACJA. Dni otwarte online. Jak szkoły promują się w sieci?

■ WYWIAD. Dyrektorka szkoły o zajęciach w klasach I-III: sytuacja jest trudna.

■ ZDALNA NAUKA. Polonistka: bez złudzeń, we wrześniu będzie regres.

■ OPINIE. Nauczycielka, 51 lat przy tablicy: czuję się dyskryminowana.

■ NASZA HISTORIA. Wydarzyło się 100 lat temu – z łamów Głosu.

■ EMOCJE DZIECKA. Smutek i jego „instrukcja obsługi” (poradnik).

■ BLIŻEJ PRAWA. Odprawa po wypowiedzeniu i po orzeczeniu o niezdolności do pracy; Warunki przyznania urlopu zdrowotnego; Przedawnienie roszczeń – terminy!

W numerze 23-24/2020 także:

Polecamy EWYDANIE (TUTAJ) i prenumeratę.