Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

DYŻURY SEKRETARIATU ZOŚ ZNP

Sekretariat ZOŚ

kadencja 2019-2024

PREZES OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

WICEPREZESI ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

 SEKRETARZ ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDU OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP – SEKRETARIAT kliknij

DYŻURY CZŁONKÓW SEKRETARIATU ZOŚ ZNP

2019-11-12_093613


UWAGA ! 
 

Członkowie Sekretariatu ZOŚ ZNP wykonują swoje działania:
– pełniąc dyżury w siedzibie Okręgu Śląskiego ZNP
– uczestnicząc w pracach ciał statutowych, komisji, sekcji, klubów, zespołów
– uczestnicząc w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach, uroczystościach w oddziałach
– reprezentując Okręg Śląski ZNP
– i inne