Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Chcemy rozmawiać o wynagrodzeniach

4 września 2019

Związek w liście do ministra edukacji „wnosi o natychmiastowe podjęcie rozmów ws. wynagrodzeń nauczycieli w ramach zespołu do spraw wynagrodzeń”.

– Pilnych rozmów wymaga określona w projekcie budżetu państwa na rok 2020 wysokość kwoty bazowej dla nauczycieli, a także wysokość planowanej subwencji oświatowej – czytamy w liście  ZNP w sprawie powołania zespołu ds. wynagrodzeń (TUTAJ).