Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Ankieta ZNP: Zdecydowana większość nauczycieli poniosła własne koszty związane z nauczaniem online

22 grudnia 2020

W grudniu 2020 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród nauczycieli ankietę online dotyczącą:

–  finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania

– i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł.

W ankiecie wzięło udział 18 332 nauczycieli/nauczycielek. Respondenci odpowiedzieli na 6 pytań.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że:

– nauczyciele w zdecydowanej większości – prowadząc nauczanie zdalne – pracują na własnym sprzęcie (86.7 %),

– ponad połowa z nich w okresie III-VI z własnych środków zakupiła sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej (56.9 %),

– nauczyciele uważają, że sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony wiosną również powinien być objęty refundacją (92.4 %),

– zdecydowana większość nauczycieli (94%) poniosła do tej pory własne koszty związane z nauczaniem online (sprzęt, internet, media):

– teraz większość nauczycieli (93%) złożyła wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł i nie napotkała przeszkód w złożeniu wniosku. Natomiast wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawia się kwestia braku objęcia programem nauczycieli/ek wychowania przedszkolnego, które wiosną – w czasie zamknięcia przedszkoli – finansowały z własnych środków zakup sprzętu do pracy online.

SZCZEGÓŁY

Pytanie 1: Czy prowadząc nauczanie zdalne pracujesz na własnym sprzęcie?

TAK: 15 887    86.7 %

NIE: 2 445       13.3 %

Pytanie 2: Czy w okresie III-VI z własnych środków finansowych zakupiłaś/eś sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej?

TAK: 10 439    56.9 %

NIE: 7 893       43.1 %

Pytanie 3: Czy sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony w okresie III-VI również powinien być objęty refundacją?

TAK: 16 947    92.4 %

NIE: 1 405       7.7 %

Pytanie 4: Jakie do tej pory poniosłaś/eś własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media)?

Pytanie 5: Czy złożyłeś/aś wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania 500 zł?

TAK: 17 057    93.0 %

NIE: 1 275       7.0 %

Pytanie 6: Jeśli tak, czy napotkałaś/eś jakieś przeszkody w złożeniu wniosku?

NIE: 17 056     93.1 %

TAK: 868         4.7 %

Jeśli tak, to jakie? 934 5.1 %

Przykładowe odpowiedzi: 

Problem rozliczenia z małżonkiem nauczycielem.

Niezadowolenie dyrekcji, kto za to zapłaci.

Musiałam przedstawić oprócz faktury dowód, że na pewno zapłaciłam za ten sprzęt.

Termin rządowy do 7.12.2020, termin z Wydziału Edukacji do 4.12.2020 zmiana terminu podana 3.12.2020

Faktura na mnie i żonę. Oboje pracujemy w szkole.

Nie uznano FV wystawionych przed wakacjami.

Jestem teraz na urlopie zdrowotnym, więc nie mogę złożyć wniosku. Wydatki od III do VI ponosiłam.

Wąski zakres sprzętu objętego refundacją.

Dyrektor/organ prowadzący skrócili terminy składania” dyrektor do 4.12., organ prowadzący do 7.12.

Nie mogłam złożyć wniosku, ponieważ jestem wychowawcą świetlicy.

Pracuję w dwóch placówkach i jest problem, która powinna zapłacić.

Nie można było zapłacić za naprawę sprzętu, który się posiada.

Dla nauczycieli przedszkoli nie należy się finansowanie, mimo że od marca było nauczanie zdalne.

Wniosek został złożony. Nie wiem co dalej.

Konieczność złożenia oryginału faktury, nie można było przesłać skanu drogą mailową.

Nie mogłam złożyć wniosku, bo pracuję w przedszkolu.

Problemy z wystawieniem faktury imiennej przez sprzedawcę.

Tabela przesłana przez urząd miejski nie uwzględniała routera.

Nie mogę złożyć wniosku, bo nie brano pod uwagę przedszkola.

Przedszkolom nie przysługuje dofinansowanie