Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Ankieta dla nauczycieli – edukacja zdalna

18 listopada 2020

Ankieta dla nauczycieli – edukacja zdalna

Prosimy nauczycieli i nauczycielki o udział w krótkim badaniu sondażowym na temat warunków zdalnej pracy. To tylko 5 pytań (plus dwa pytania w ramach metryczki).

Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych działań na rzecz usprawnienia zdalnej nauki oraz zapewnienia nauczycielom odpowiednich warunków pracy i możliwości jak najszerszego udziału w doskonaleniu zawodowym.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 23 listopada.

Dziękujemy!

ANKIETA TUTAJ