Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

IV Międzyokręgowe Seminarium Antymobbingowe – ”Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem”

12 marzec 2013

 Klub Antymobbingowy przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach serdecznie zaprasza do Ustronia Jaszowca DW „Nauczyciel” w dniach 12- 14 kwietnia 2013 roku na  IV Międzyokręgowe  Seminarium Antymobbingowe

Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału drogą elektroniczną  na adres: mobclubznp@znp.edu.pl  lub telefonicznie (032)253 95 48 lub  605 520 011  do dnia 7 kwietnia 2013 r.

Koszt seminarium wynosi 150 zł( cena zawiera wyżywienie, noclegi i ognisko).Wpłaty należy dokonać na konto: Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach  56 1500 1445 1214 4007 0852 0000 z dopiskiem seminarium mobbing/ilość uczestników.

 

W imieniu organizatorów

           Przewodnicząca Klubu                                                   Prezes Okręgu Śląskiego

             Maria Radziejowska                                                   Jadwiga Aleksandra Rezler


Program IV Międzyokręgowego Seminarium

”Jak skutecznie bronić się przed mobbingiem”

Piątek 12 kwietnia 2013

Do 1300           – przyjazd i zakwaterowanie uczestników

1400-1430        – obiad

1500                  – powitanie przybyłych gości i przedstawienie porządku seminarium – kol. M. Radziejowska otwarcie Seminarium – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP

 

1510-1630        1. Warsztaty prawne z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa.

1630-1650             – przerwa kawowa

1650-1750         2. Metody polubownego rozwiązywania sytuacji mobbingowej.

1800                  – kolacja

Sobota 13 kwietnia 2013

900                         – śniadanie

930-950             1. Mobbing a dozwolone działania pracodawcy.

950-1100           2. Udział PIP w postępowaniu kontrolnym.

1100- 1130        – przerwa kawowa

1100 -1330          3. Mobbing w miejscu pracy- przeciwdziałanie , rozwiązywanie konfliktów.

1400 -1430        – obiad

1430 -1800        – czas wolny dla uczestników

1800                 – kolacja

2000                     – ognisko integracyjne

Niedziela 14 kwietnia 2013

900                   – śniadanie

930 – 1100          1. Reagowanie na występowanie mobbingu.

1100 – 1115      – przerwa kawowa

1115 – 1230      2. Reagowanie na występowanie mobbingu.

1300               – obiad i wykwaterowanie uczestników