Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Aktualności Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP

4 kwiecień 2018

 

Bibliotekarskie Seminarium „Programy, projekty i innowacje w edukacji i bibliotece” – 28/11/2019 – Biblioteka Śląska Katowice

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium „Programy, projekty i innowacje w edukacji i bibliotece”, które odbędzie się 28 listopada 2019 (czwartek) w godz. 13.15 – 15.45 w sali  112  w  Bibliotece Śląskiej przy ul. Ligonia 7  w Katowicach.

Seminarium będzie wydarzeniem programu eTwinning (europejskiej współpracy szkół)  www.etwinning.net.

Udział w seminarium jest nieodpłatny, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale. Dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.

Prosimy o rejestrację udziału za pośrednictwem formularza pod adresem:

https://zgloszenia.pbw.katowice.pl/index.php/seminarium

Podczas Seminarium przedstawione zostaną działania bibliotek i szkół oraz dokonamy podsumowania VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelników” organizowanego pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP.

Organizatorzy Seminarium: Biblioteka Śląska, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego, Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Zarząd Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Kontakt: Renata Sowada 603 210 490; klementinum@autograf.pl.

Więcej informacji: www.bibliotekarska.cba.pl.

 


 

Reminiscencje po XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Okręgowa Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego była współorganizatorem XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które miało miejsce w Lublińcu w dniu 20 marca 2018r.Temat tegorocznego Forum to  „Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece”. Konferencja skierowana była do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, organów prowadzących biblioteki i szkoły, przedstawicieli samorządów, dyrektorów bibliotek i szkół.

Honorowy patronat sprawowali: Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty oraz  Burmistrz Miasta Lublińca. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Guliwer”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” i „Ogniskowiec”. Forum było wydarzeniem programu eTwinning, europejskiej współpracy szkół.

Zgromadzonych powitała Renata Sowada przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach i Oddziałowej ZNP w Częstochowie oraz pani Agata Woźniak-Rybka, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu.

Spośród obecnych gości głos zabrali: pan wicekurator Dariusz Domański, pan Edward Maniura, burmistrz miasta Lublińca. Pani Alina Grabna odczytała list pani Danuty Brzezińskiej, prezesa TNBSP do uczestników Forum. List do uczestników skierował także pan Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP. Pozdrowienia dla uczestników Forum przekazała pani Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Pan prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, otworzył XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego wystąpieniem na temat Biblioteka: Między aktywnością a pasywnością.

Blisko 140 uczestników Forum wysłuchało następujących wystąpień:
– Model kompetencyjny bibliotekarza i pracownika informacji – dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego;

– „Guliwer – czasopismo o książce dla dziecka” w działaniach Biblioteki Śląskiej w Katowicach – dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska w Katowicach;

– Lubliniecka Biblioteka wczoraj i dziś – mgr Joanna Brzezina, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu;

– Muzeum Pro Memoria Edith Stein – mgr Magdalena Oberska, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu;

– Wartości w polskiej literaturze dla dzieci – mgr Wiesława Jędrzejczykowa, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura;

– Recepta na najlepszą bibliotekę publiczną. Jak to robią w Barcinie – prof. dr hab. Zdzisław Gębołyś, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

– Działania promujące edukację czytelniczą i medialną w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – mgr Anna DąbrowskaPBP RODN „WOM” w Częstochowie;

– Bibliotekarz i jego rola w promocji regionu – mgr Łukasz Żywulski, Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Heneczka w Piekarach Śląskich;

– Gazeta szkolna formą promocji szkoły i biblioteki – mgr Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie;

– „Słucham-czytam-myślę”. Projekty biblioteczne w programie eTwinning europejskiej współpracy szkół – mgr Miłosława Pasternak, mgr Izabela Sitek, dr Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Organizatorzy XIV Forum to: Miejski Dom Kultury w Lublińcu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, Filia w Lublińcu oraz Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Zwiążku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Forum powstało również przy współpracy: Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska), Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w Lublińcu oraz Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.
Sponsorzy konferencji to: Burmistrz Miasta Lublińca, Wydawnitwo „Głos Nauczycielski”, „Śląsk” Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe wydawca „Guliwera”,  Związek Nauczycielstwa Polskiego. Materiały promocyjne przekazały Muzeum Pro Memoria Edith Stein, Wydwanictwo Literatura i Wydawnictwo Harmonia.

Sponsorem poczęstunku i materiałów dla uczestników Forum byli: Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie oraz Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego” oraz „Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP” z planowanymi konkursami wojewódzkimi dla uczniów i nauczycieli bibliotekarzy.

Więcej informacji na temat Forum:

–  na stronie internetowej Forum: http://vforumbibliotekarzy.blogspot.com/

–  Blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie i Katowicach  http://bibliotekarska.cba.pl/

– w magazynie internetowym „e-Kurier NB” http://actual2005.blogspot.com/

Oprac. Renata SowadaBIULETYN1BIULETYN2


BASZCZYŃSKI


 

Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian

Seminarium zatytułowane „Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian” miało miejsce 23 listopada 2017r. w siedzibie Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach (ul. Starowiejska 11) i poświęcone było wprowadzanym zmianom w oświacie. Seminarium przygotowane zostało przez Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach oraz Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP.

Zgromadzeni nauczyciele bibliotekarze powitani zostali przez pana Zbigniewa Dworeckiego, wiceprezesa Okręgu Śląskiego ZNP. Wysłuchali interesujących prezentacji dotyczących form pracy z czytelnikiem:

– „Festiwal Kultury ANTYnuda” – pani Agnieszki Kłyk (Sekcja Bibliotekarska ZNP i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich);

– ” Praca z czytelnikiem” – pani Aliny Grabnej (Sekcja Bibliotekarska ZNP,

– Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie);

– „Dokumentacja biblioteki szkolnej” – pani Renaty Sowady (Sekcja Bibliotekarska ZNP i Szkołą Podstawowa nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie  w Częstochowie).

 

Podczas seminarium podsumowano także IV Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” zorganizowany pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP przez Okręgową Sekcję Bibliotekarską ZNP. Nagrody ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP.

Wyniki konkursu tutaj WYNIKI KONKURSU.

Uczestnicy seminarium „Nauczyciel bibliotekarz wobec zmian” otrzymali również materiały dotyczące zmian w prawie oświatowym, szczególnie w Karcie Nauczyciela oraz egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego” i „Biuletynu Informacyjnego Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie”.

Zostali także zaproszeni do udziału w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się 20 marca 2018 roku w Lublińcu  (vforumbibliotekarzy.blogspot.com).

Seminarium poprzedzone zostało warsztatami szkoleniowymi dla członków Sekcji Bibliotekarskiej ZNP zatytułowanymi „Zadania statutowe biblioteki szkolnej„, podczas których zmiany w Karcie Nauczyciela omówiła pani Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP.

 Informacje na temat Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach dostępne są na:

– stronie internetowej Okręgu Śląskiego ZNP slok.znp.edu.pl (w zakładce sekcje zawodowe);

– na blogu Sekcji  bibliotekarska.cba.pl;

– w magazynie internetowym „e-Kurier NB” actual2005.blogspot.com.


„Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” –  XIV Regionalne Forym Bibliotekarzy w Częstochowie

W Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, który w tym roku odbył się pod hasłem  „Książka nas łączy”, w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 16 października 2017r. odbyło się XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy.

Forum patronowali Śląski Kurator Oświaty, Starosta Częstochowski oraz Prezydent Miasta Częstochowy. Patronat medialny sprawowali: „Głos Nauczycielski”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, „Gazeta Częstochowska”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Biuletyn Edukacyjny SOD”.

Wśród zaproszonych gości obecna była pani Katarzyna Centkowska-Wydmuch, Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, która przedstawiła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszym mieście. Zgromadzonych powitali pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Zgromadzeni wysłuchali interesujacych referatów: korzystania z mediów społecznościowych (Anna Hiller, Marta Małek, PBP RODN „WOM” Cz-wa), Światowego Kongresu IFLa we Wrocławiu (dr Katarzyna Parkitna, SBP), wolontariatu (wicedyr. Grzegorz Papalski, SOD), działaności dra Wł. Biegańskiego (dyr. Beata Grzanka, Biblioteka Publiczna), promocji czytania (Alina Grabna, TNBSP) i wspópracy biliotek (dr Renata Sowada, Sekcja Bibliotekarska ZNP).

Nie brakło również życzeń z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz jubileuszy: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas Forum dokonano podsumowania Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP. Zadaniem uczestnika była przezntacja 3 zdjęć, które powinny przedstawiać wydarzenia biblioteczne z majowego Tygodnia BIbliotek lub z październikowego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W komisji Konkursu pracowały panie:

Protokół Komisji przedstawiła pani Barbara Czapska, kierownik Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” zostały:

I miejsce pani Regina Koczur, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie;

II miejsce pani Teresa Kasza, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – II LO w Zabrzu;

III miejsce pani Alina Grabna, Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie;

III miejsce pani Bożena Kozieńska, Zespół Szkół nr 2 w Tychach.

Wyróżnienia: panie Halina Kowalczyk, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie;

pani Alicja Stępniewska-Nawaratne, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie;

pani Bogusława Grzywińska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie.

 

Nagrody, które ufundował Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach wręczył pan Zbigniew Dworecki, wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

 

Podsumowano takżę XI Powiatowy Konkurs dla Uczniów  „Wszystko o bibliotece” pod patronatem pana Grzegorza Sikory, Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.

 

W IX Powiatowym Konkursie na najlepszą prezezntację mulimedialną dla uczniów „Wszystko o bibliotece”  laureatami zostali uczniowie:

I miejsce Wiktoria Kasprzyk z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie Technikum 10, prezentacja wykonana pod opieką pań Aliny Grabnej i Anny Majchrzak;

II miejsce ex aequo Marta Kozieł, Małgorzata Wieczorkiewicz i Apolonia Bogacz, uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, prace wykonane pod opieką pani Bogusławy Grzywińskiej;

III miejsce ex aequo Katarzyna Kozik i Jagoda Marchewka, uczennice Szkoły Podstawowej nr 35 w Częstochowie, prezentacje wykonane pod opieką pań Iwony Wójcik i Danuty Ślęzak;

Wyróżnienia ex aequo:

Fabian Sołtysiak, Szkoła Podstawowa nr 24 im. M. Szancera w Częstochowie, praca wykonana pod opieką pani Anny Romianowskiej;

Grażyna Bilny-Brandys, III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie, prezentacja wykonana pod opieką pani Reginy Koczur;

Oskar Kacela i Patryk Sukiennik, Zespół Szkół im. gen. Andersa w Częstochowie Technikum nr 4, praca wykonana pod opieką pań Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz, Anny Hałaczkiewicz;

Aleksandra Chazy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, prezentacja wykonana pod opieką pani Eweliny Coner;

Weronika Gruzla i Martyna Kochańczyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, praca pod opieką pań Miłosławy Pasternak, Izabeli Sitek, Renaty Sowada;

Maria Struzik, Szkoła Podstawowa nr 30  im. por. M. Brzeskiego w Częstochowie, praca wykonana pod opieką pani Iwony Bartkiewicz.

 

Nagrody ufundował Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie.

W Komisji pracowały panie: dr Agata Arkabus, Anna Płusa i Marta Małek, nauczycielki bibliotekarki Publicznej BIblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, a werdykt przedstawiła przewodnicząca pani dr Agata Arkabus.

Organizatorzy XIV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie byli:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie przy współpracy: Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.

Uczestnicy Forum otrzymali egzemplarze „Głosu Nauczycielskiego” oraz „Biblioteki w Szkole”.


 


„Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” – PREZENTACJA


XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XIV Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbędzie się 16 października 2017r. (poniedziałek) w godz. 13.30 – 16.30 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” przy Al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie.

XIV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie  odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2017 oraz z okazji: 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Podczas Forum nastąpi  podsumowanie konkursów:
– Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP
– Powiatowego Konkursu dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie

Więcej informacji na stronie: http://bibliotekarska.cba.pl/regionalne-forum-bibliotekarzy-w-czestochowie/


XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu

Sekcja Bibliotekarska przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach wraz ze Współorganizatorami serdecznie zaprasza  do udziału w XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka przestrzenią do działania”, które odbędzie się w dniu 18 marca 2016 r. (piątek) w godz. 9.30 – 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91a.

Patronat nad przedsięwzięciem, skierowanym przede wszystkim do bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy, dyrektorów szkół i bibliotek, przedstawicieli organów prowadzących szkoły i biblioteki, organizacji społecznych i związkowych,  objęli: Wojewoda Śląski, Śląski Kurator Oświaty oraz  Prezydent Miasta Zabrze. Patronat medialny sprawują m.in. „Głos Nauczycielski” oraz „Poradnik Bibliotekarza”.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Szczegółowy program w załączeniu.

Więcej informacji na temat Forum  na stronie www.vforumbibliotekarzy.republika.pl


Program XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu

Zaproszenie na XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu


27 marca w Dąbrowie Górniczej odbyło się XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowiach była współorganizatorem XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego na temat „Biblioteka – priorytety i pomysły”, które miało miejsce 27 marca 2015r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja zgromadziła prawie 200 uczestników: pracowników wszystkich typów bibliotek: szkolnych, pedagogicznych, naukowych, publicznych, wydawców, księgarzy, dyrektorów szkół i bibliotek, przedstawicieli mediów, których powitała pani prof. nadzw. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą, Dziekan Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Następnie i głos zabrał pan Krzysztof Baszczyński, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, który mówił o działaniach Związku  prowadzonych na rzecz nauczycieli bibliotekarzy, a także o aktualnych zagrożeniach ich statusu zawodowego wynikającego z luk prawnych. Podkreślił konieczność rozwiązania problemów z ewidencją materiałów bibliotecznych i inwentaryzacją zbiorów w bibliotekach szkolnych.

Wśród gości konferencji obecni byli także: pani Henryka Stachańczyk członek Zarządu Głównego ZNP,  przewodnicząca Komisji Pedagogicznej Zarządu Głównego ZNP, pani Ewa Niedbała członek ZG ZNP, wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego, opiekun Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach, pani Krystyna Michalska członek prezydium Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP, prezes Oddziału ZNP w Dąbrowie Górniczej, pan Mariusz Żołędziewski członek Zarządu Oddziału ZNP w Częstochowie, pani dr Halina Molin dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie, pan Krzysztof Kobiałka, zastępca dyrektora ds.  administracyjno-ekonomicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, pani Olga Kozłowska-Żołędziewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Częstochowie, pani Marzena Łykowska, członek Zarządu  Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w  Katowicach, pani Alina Grabna prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, pani Barbara Błyszczakowska doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, pani Aldona Ferdyn doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, pani Iwona  Müller doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych  Regionalnego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, pani dr Bogumiła Warząchowska, redaktor pisma „Bibliotheca Nostra”, pani Barbara Maria Morawiec, redaktor naczelna „Lustra Biblioteki”.

Uczestnicy wysłuchali dziewięciu referatów:

– „Kreatywnie i aktywnie. Działalność bibliotek publicznych województwa śląskiego w 2014 roku” pani dr Magdaleny Madejskiej z Biblioteki Śląskiej;

–  „Analizy w zakresie statystyki kultury na Słowacji i ich realizacja w bibliotekach” – pani dr Dariny Janovskiej ze Słowackiej Biblioteki Narodowej  w Martinie;

– „Wspieranie uczniów w odbiorze tekstów kultury na przykładzie programu „Tu puka sztuka” realizowanego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach” – pań Katarzyny Czapli-Durskiej i Aleksandry Zielińskiej z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach;

–   „Polscy autorzy na łamach współczesnej słowackiej prasy bibliotekarskiej” – pana Tomasza Trancygiera ze Słowackiej Biblioteki Narodowej;

– „Działalność Biblioteki Regionalnej Karwina w środowisku lokalnym” – pani Heleny Legowicz z Biblioteki Regionalenj w Karwinie (Republika Czeska);

– „Bibliotekarz jako pracownik wiedzy” – dra Radosława Molędy z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

–  „Wiedza, nauka i rozrywka w The Library of Birmingham” – pani Barbary Marii Morawiec, redaktor naczelnej „Lustra Biblioteki”;

– „Nowy system wspomagania szkół i placówek – szansą i wyzwaniem dla bibliotek pedagogicznych” – pani Kamila Jakubczyk z dąbrowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej;

– „Przerwa międzylekcyjna w bibliotece szkolnej” – pani dr Renaty Sowady ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.

Pani Henryka Stachańczyk, przewodnicząca Komisji Pedagogicznej Zarządu Głównego ZNP wręczyłą podziękowania Współorganizatorom konferencji. Prelegentom podziękowania przekazał pan Mariusz Żołędziewski, członek Zarządu Oddziału ZNP w Częstochwie. Konferencję podsumowała Renata Sowada, przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach.

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego odbyło się pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi, Wojewody Śląskiego – Piotra Litwy, Śląskiego Kuratora Oświaty – Stanisława Fabera, Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  – Zbigniewa Podrazy.

Medialni patroni to: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Lustro Biblioteki”, „Bibliotheca Nostra”, portale www.dabrowapl oraz www.DG.pl.

XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Dabrowie Górniczej zorganizowali: Biblioteka Akademicka im. prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Sekcja Bibliotekarska  przy Okręgu Śląskim Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Forum powstało również przy współpracy: Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Biblioteki Regionalnej w Karwinie, Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Górniczej, Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, Oddziałów Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie i Bielsku-Białej.

Materiały promocyjne przekazali uczestnikom Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Agencja Sukurs – wydawca miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Punkt Infromacji Europejskiej Europe Direct – Katowice, Miejska Biblioteka Publiczna w Dabrowie Górniczej.

Zgromadzeni otrzymali egzemplarze czasopism: „Głosu Nauczycielskiego”, „Biuletynu Informacyjnego Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie”, „Biblioteki w Szkole”, „Świetlicy w Szkole”, „Przeglądu Dąbrowskiego”, „Biuletynu Informacyjnego Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu Śląskim ZNP w Katowicach”.

Informacje dotyczące Forum dostępne są na stronie internetowej: www.vforumbibliotekarzy.republika.pl.

Fotorelacja dostepna na stronie: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=FBli,3233&id=7830&action=show, a także w „Lustrze Biblioteki” http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=FBli,3233&id=7830&action=show.

 

pdf-icon

Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach nr 1 (2) – 2015