Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

KONFERENCJA: Edukacja włączająca – dokąd zmierzamy?

1 maja 2021

ZAPROSZENIE

PROGRAM KONFERENCJI

on-line

 

Edukacja włączająca – dokąd zmierzamy?

organizator:

Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Data: 13 maja 2021 r.

Godzina i miejsce logowania: 13:45, platforma Microsoft Teams. Kanał „Konferencja: Edukacja włączająca – dokąd zmierzamy?

LINK do SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abd899bb943244280907f2b8ffa85837b%40thread.tacv2/1619860420449?context=%7b%22Tid%22%3a%22468635db-839f-45c1-bbfd-af7ae2fb1760%22%2c%22Oid%22%3a%22fed899f7-bac8-4aaf-992d-bf97b458f6eb%22%7d

 

PLAN KONFERENCJI

 

  1. Prezentacja: „Mocne i słabe strony – rzeczywiste działania na rzecz dzieci ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.”
  2. Prezentacja: „Co wiemy o Edukacji Włączającej?”
  3. DEBATA:

Część I: WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW:

Część II:  DYSKUSJA OTWARTA (czas głosu 3’)

  1. Podsumowanie debaty.
  2. Stanowisko konferencji.

ZAPRASZAMY 

Organizatorzy

program konferencji