Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

XXXVI Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju

18 kwiecień 2021

baner NDPiPNDPiP - ZAPROSZENIE ver1

 

Od 1985 r. zawsze pod koniec kwietnia, organizowane są Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju. 27 kwietnia, w rocznicę głodowej śmierci nauczyciela Mariana Batki oddajemy hołd wszystkim nauczycielom poległym oraz pomordowanym w czasie II wojny.

W związku z pandemią Covid 19 organizatorzy: Związek Nauczycielstwa Polskiego  Oddział w Bielsku-Białej oraz Okręg Śląski ZNP, musieli zmodyfikować tradycję i przenieśli obchody do internetu 

XXXVI Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju

W związku z tym, iż Muzeum Auschwitz wyraziło zgodę aby 27 kwietnia na teren Muzeum weszła jedynie kilkuosobowa delegacja, wirtualne obchody odbędą się 26 kwietnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy na nie Szanownych Państwa, Koleżanki i Kolegów z całego kraju.

Program:

1045 – 1100     Logowanie i rejestracja uczestników

1100  – 1110     Otwarcie spotkania

1110  – 1240     Debata:

 „Pamięć, tolerancja, pokój w wychowaniu młodego pokolenia”  z udziałem laureatów Ikara oraz przedstawicieli nauczycieli i młodzieży

1240  – 1315     Wirtualny ,,Marsz Milczenia”  

1315                   Zakończenie spotkania tradycyjną „Iskierką Pokoju”     

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0d4ed109bdfd4b549ff679899ee57049%40thread.tacv2/1618731090665?context=%7b%22Tid%22%3a%22468635db-839f-45c1-bbfd-af7ae2fb1760%22%2c%22Oid%22%3a%22fed899f7-bac8-4aaf-992d-bf97b458f6eb%22%7d

390-3906647_a-growing-evil-holocaust-wires-png