Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

100 lat ZNP Śląsku.

22 czerwiec 2022

289387756_555463955942756_7961172526416337399_n

Wraz całą Polską obchodzimy 100-lecie włączenia Śląska do Rzeczpospolitej w wyniku powstań śląskich (1919-21) i plebiscytu (1921 r.) i jako ZNP mamy w tym swój udział poprzez wsparcie finansowe i osobowe np. nasz przedstawiciel Józef Syska (1890-1982) przyszły prezes okręgu śląskiego, który czynnie uczestniczył w pracach plebiscytowych, Komitet Obrony Narodowej przy Związku jednorazowo przeznaczył 2 grudnia 1920 r. 100000 marek polskich na wsparcie plebiscytu a nauczycielstwo związkowe opodatkowało się na ten cel – 1% poborów. Prowadzono też w całym kraju działania propagandowe i wspierano walkę o Śląsk. O czym świadczą poniższe dokumenty z archiwów związkowych Warszawa i Kraków czyli uchwała Komitetu Obrony Narodowej ZPNSP z 1920 roku i odezwa krakowska z maja 1921 r. a także dokument przedstawiający sieć ognisk Związku w 1924 r. na Górnym Śląsku.
Poparcie dla walki o przyłączenie Śląska Walne Zgromadzenie nauczycieli ZNPSP w Krakowie 1921 r.
Walne Zgromadzenie […] 7 maja 1921 r. […] w Krakowie. Przewodniczący udzielił głosu p. Drozdowskiemu. Który wyraził naszym Braciom na Górnym Śląsku najgłębszą cześć
i najgłębszy hołd za ich wytrwanie w wierności ku swej Macierzy, następnie zaprotestował imieniem nauczycielstwa polskiego przeciw wszelkim zakusom wrogów naszych pragnących sfałszowania plebiscytu […].
oprac. dr Piotr Wierzbicki ZNP Kraków -Śródmieście
289506430_555464162609402_2936673689113352924_n
289683418_555464205942731_2406452816986205085_n