Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

100 lat temu Józef Piłsudski został Członkiem Honorowym ZNP

17 maja 2021

Przypominamy związki Marszałka z ZNP i podkreślamy, że nie były to relacje przypadkowe i epizodyczne. Współpraca pomiędzy Komendantem i najważniejszymi postaciami nauczycielskiego ruchu zawodowego była ścisła i datowana od początku XX w. “Nie bez powodu Józef Piłsudski został w maju 1921 r. honorowym członkiem naszej organizacji i nie był to tylko gest, było to ze strony Marszałka faktyczne docenienie wkładu Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości” – pisze w Głosie Nauczycielskim nr 49 z 4 grudnia br. dr Piotr Wierzbicki, historyk z Krakowa, członek ZNP (Oddział Kraków-Śródmieście).


“Już od 1901 r. Piłsudski współpracował z takimi postaciami jak Julian Smulikowski czy też Ksawery Prauss, byli to późniejsi wybitni członkowie ruchu nauczycielskiego i w konsekwencji – ZNP. Pierwszy został I wiceprezesem tej organizacji i był twórcą potęgi organizacyjnej i finansowej Związku, drugi zaś został pierwszym ministrem oświaty u zarania Niepodległej” – zaznacza dr Piotr Wierzbicki.

“Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia dobrze rozwiniętej organizacji i struktur nauczycielskich w Galicji dla sprawy niepodległości. Działalność nauczycieli związkowców służyła bowiem uaktywnieniu społeczeństwa i pracy wychowawczej, dlatego też lata 1906-1914 to okres bardzo aktywnej współpracy z ruchem nauczycielskim. Środowisko związkowców wspierało również materialnie działania PPS i organizacji paramilitarnych, takich jak Związek Walki Czynnej (ZWC) czy Związek Strzelecki, tworzonych na potrzeby przyszłej walki o wolną Polskę. (…) Nauczycielscy aktywiści zaangażowali się też w tworzenie Polskiego Skarbu Wojskowego, którego celem było zbieranie środków na przyszłe Wojsko Polskie. Piłsudski zaangażował się natomiast w kształcenie kadry związkowej i nauczycielskiej w latach 1913-1914. Jego wykłady we Lwowie i Zakopanem miały istotne znaczenie w kształtowaniu pozycji przyszłego wodza Legionów i przywódcy państwa pośród nauczycielstwa i członków Związku, którzy je docenili i przyjęli z entuzjazmem. Nie było to bez wpływu na postawę Związku i nauczycielstwa w latach 1914-1918” – stwierdza w swoim artykule historyk.

Potwierdzeniem ścisłych związków pomiędzy ZNP i Józefem Piłsudskim jest nie tylko nadanie Marszałkowi honorowego członkostwa Związku w 1921 r., ale o tych bliskich relacjach świadczą dokumenty i zdjęcia zachowane m.in. w Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie.


Główne zdjęcie, które ilustruje ten artykuł przedstawia uczestników nauczycielskiego kursu społeczno-naukowego Ogniska Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego we Lwowie z 1913 r. Jednym z wykładowców był Józef Piłsudski (siedzi trzeci od lewej), Julian Smulikowski (siedzi pierwszy od prawej) był jego bliskim współpracownikiem (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

100 lat temu Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP

Dokładnie 100 lat temu, 17 maja 1921 r. Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP!

Związki Józefa Piłsudskiego z ZNP nie były przypadkowe. Komendant doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia dobrze rozwiniętej organizacji nauczycielskiej w Galicji dla sprawy niepodległości.

Legenda Józefa Piłsudskiego przeżywa obecnie swój renesans, co nie jest dziwne z racji wkładu i znaczenia tej postaci dla odzyskania przez Polskę w 1918 r. niepodległości. Dziś wiele środowisk przywołuje swoje związki z postacią Piłsudskiego. Również Związek Nauczycielstwa Polskiego ma ku temu wszelkie prawa. Ktoś mógłby rzec, że jest to zbyt koniunkturalne, a poza tym mnóstwo organizacji może się szczycić honorowym członkostwem Marszałka. Jest to jednak błędne myślenie. Dlatego, że nie bez powodu Józef Piłsudski został w maju 1921 r. honorowym członkiem naszej organizacji i nie był to tylko gest, było to ze strony Marszałka faktyczne docenienie wkładu Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Co więcej już od 1901 r. Piłsudski współpracował z takimi postaciami jak Julian Smulikowski czy też Ksawery Prauss, późniejsi wybitni członkowie ruchu nauczycielskiego i w konsekwencji – ZNP. Pierwszy został I wiceprezesem tej organizacji i był twórcą potęgi organizacyjnej i finansowej Związku, drugi zaś został pierwszym ministrem oświaty u zarania Niepodległej.

Główne zdjęcie, które ilustruje ten artykuł zostało wykonane w czasie przerwy pierwszego posiedzenia Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, które odbyło się 15 II 1927 r. w Warszawie w Belwederze. Uchwycono tu moment, kiedy po referacie płk. Władysława Kilińskiego podjęto uchwałę o powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (dziś Akademia Wychowania Fizycznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Wśród osób biorących udział w tym posiedzeniu był Julian Smulikowski, siedzący w centrum obok Józefa Piłsudskiego po prawej stronie (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

To zdjęcie powyżej przedstawia uczestników nauczycielskiego kursu społeczno-naukowego Ogniska Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego we Lwowie z 1913 r. Jednym z wykładowców był Józef Piłsudski (siedzi trzeci od lewej), Julian Smulikowski (siedzi pierwszy od prawej) był jego bliskim współpracownikiem (Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie).

Depesza z życzeniami dla Marszałka z okazji imienin od przywódców ZNP.

dr Piotr Wierznicki, ZNP

Źródło: Głos Nauczycielski

Więcej informacji na ten temat i zdjęć znajduje się w Głosie Nauczycielskim oraz na stronie www.glos.pl, polecamy:

https://glos.pl/marszalek-jozef-pilsudski-honorowy-czlonek-znp-152-rocznica-urodzin-tworcy-niepodleglej

https://glos.pl/chylily-sie-sztandary-jak-zwiazek-czcil-imieniny-jozefa-pilsudskiego