Pokaż przyciski
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Contact us
Ukryj przyciski

Sekcja Bibliotekarska przy Zarządzie Oddziału ZNP w Mysłowicach

14 styczeń 2013

– przewodnicząca Gabriela Piasecka (Zespół Szkół Sportowych w Mysłowicach)

– adres Sekcji:
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Mysłowicach
Plac Wolności 7
41 – 400 Mysłowice
e-mail: myslowice@znp.edu.pl, tel.: 32/222 25 11

Kontakt z przewodniczącą Sekcji: Gabriela Piasecka – Biblioteka ZSS w Mysłowicach, e-mail: pia_gab@op.pl,  tel. szkolny: 32/22 22 805, tel.: 602 261 972.